Puuetega laste toetused suurenevad veerandi võrra

Tuleva aasta jaanuarist tõuseb keskmise puudega lapse toetus praeguselt 860 kroonilt 1080 kroonini ning raske ja sügava puudega lapse toetus 1020 kroonilt 1260 kroonini kuus. Seadusemuudatus suurendab puudega lapsega perede võimalusi katta puudest tulenevaid lisakulusid, nagu abivahendite soetamine, rehabilitatsioon, ravimid ja eritransport. Seaduse rakendamine nõuab järgmise aasta riigieelarvest 15 miljonit lisakrooni. Summa arvutamisel on aluseks võetud, et keskmise puudega lapsi on 1812 ning raske ja sügava puudega lapsi kokku 3490, kellele makstakse toetust iga kuu. Puuetega laste toetused muutusid viimati 2002. aastal. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus