Puuetega Inimeste Koja sünnipäevaks valmis raamat

Eile tähistati Jõgeva kultuurikeskuses rahvusvahelist puuetega inimeste päeva ja kümne aasta möödumist Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja moodustamisest. Esitleti ka selleks sündmuseks valminud raamatut.

Pidulikul kokkusaamisel esitleti raamatut “Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda –  10 aastat tegevust”, mis annab ülevaate organisatsiooni saamisloost, olulisematest sündmustest ning erinevate tervisemuredega inimesi ühendavatest liikmesorganisatsioonidest.

Eessõna on kirjutanud koja üks asutajaid, Riigikogu liige Mai Treial,  kes on alustanud ameerika kirjaniku Theodore  Dreiseri sõnadega: “Kui inimene tahab saada mingisugust rõõmu sellest üürikesest ajast, mis talle on antud elada, peab ta mõtlema, kuidas muuta paremaks mitte üksnes enda, vaid ka teiste elu….” 

Võimekas ja teotahteline juhtkond

Algusaastaid ja arengulugu meenutab raamatus Luule Palmiste, kes oli Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimeheks alates 2001. aastast. Ta kirjutab  sellestki, kuidas Jõgeva haigla keldrikorruselt Ristiku tänavale Tartu Pensioniameti Jõgeva osakonna hoonesse avaramatesse  ruumidesse koliti. Osaühingus Vali Press kujundatud ja trükitud raamatut illustreerivad Johannes Haava fotod.

Eesti Puuetega Inimeste koja välissuhete juhatuse spetsaialist Meelis Joost märkis, et Jõgevamaa kojas on väga võimekas ja teotahteline töötajaskond, kes seisab energiliselt kohalike murede lahendamise eest.

“Selles kojas tehakse tõsist tööd ka invapoliitika mõjutamise nimel, mida võibki just pidada väga oluliseks tegevusvaldkonnaks,”  rõhutas ta.

Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhatuse esimehe Genadi Vaheri sõnul loodi fond 1994. aastal, kui hasartmängumaksu seadusega määrati kindlaks, et puuetega inimestele eraldatakse 49 protsenti  sealt riigieelarvesse laekunud rahast.

“Fond asutatigi selleks, et seda raha jagada puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Jõgevamaa Puuetega inimeste koda on olnud üks aktiivseid kaastegutsejaid selles võrgustikus,”  lisas ta. 

Saab mured südamelt ära rääkida

“Tervisemurega inimesed vajavad väga võimalust koos käia ja oma muresid lahti rääkida. Ise püüan kursis olla teemakohase seadusandlusega ja seda ka teistele tutvustada,” ütles ühe liikmesorganisatsiooni,  Jõgevamaa Kutsehaigete Ühingu esimees Anna Lagutina. “Tublid eestseisjaid on kõigil meie ühendustel. Nii nakatab optimismi, ettevõtlikkuse ja põhjalikkusega kaasinimesi  alati Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi esimees Aavo Aru,” tõi näite  Puuetega Inimeste Koja töötaja Sirje Kepp.

“Astusin  koja liikmeks astma tõttu.  Pole just kaua sellesse ühingusse kuulunud, kuid arvutikoolitusel avanes võimalus juba osaleda,” ütles Kalju Vaher, kelle sõnul on koja liige ka tema abikaasa.  

“Pean kõige olulisemaks seda, et Puuetega Inimeste Kojal on jätkunud jõudu tegutseda ja edasi arenda. Sellele on palju kaasa aidanud Jõgeva maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, mitmete ettevõtjate ja eraisikute toetus ning hea ja julgustav sõna, millel samuti igati suur väärtus,” lausus organisatsiooni tegevjuht Helika Sõber.   

“Oleme püüdnud organisatsiooni igal aastal vastavalt  võimalustele oma eelarvest toetada,” teatas Torma vallavanem Riina Kull.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja sünnipäevapeol avaldati tunnustust ka tänasele maavanemale Viktor Svjatõševile, kelle ametiaastatel Jõgeva linnapeana  hakkas koda toetama ka Jõgeva linnavalitsus. Koosviibimisel oli tervitussõnu lausumas ka maavanem, kes esimese advendi lähenemist silmas pidades oma esinemist küünla süütamisega alustas. “Loodan, et see leek toob kõigile sära südamesse,” ütles Svjatõšev.  Häid soove sünnipäevaks lausus ka Riigikogu liige Marika Tuus, kõneldes  ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni tegevusest. Riigikogu esimees Ene Ergma oli oma õnnitlused saatnud kirjalikult.

Kokku avaldati sünnipäevakoosviibimisel tunnustust viieteistkümnele inimesele, kes organisatsiooni heaks käekäiguks oma panuse andnud.  Meelelahutust pakkus  Jõgeva Päevakeskuse teatritrupp.

Organisatsiooni aastapäeva tähistamist ja selleks puhuks ilmunud raamatu välja andmist rahastati EAS Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Jõgevamaa Koostöökoda läbi Leader meetme.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus