Puuetega inimeste koda vajab sobivamat asukohta

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja praegustesse ruumidesse, mis asuvad Ristiku tänaval sotsiaalkindlustusametile kuuluva hoone kolmandal korrusel, on mitmete tervisemuredega inimestel vaevaline või lausa võimatu tulla. Seepärast peavad organisatsiooni eestvedajad ning kohaliku omavalitsuse esindajad vajalikuks neile uus ning kergemini ligipääsetav asukoht leida.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Helika Sõber nentis, et on üsna palju inimesi, kellele nende juurde tulek suuri pingutusi nõuab või koguni võimatu on.

Lisaks sellele, et asume kolmandal korrusel, on  ka trepi astmed kõrged. Ei maksa unustada, et mõnedegi puuetega inimeste tervis muutub pikkamisi kehvemaks ja järjest tuleb juurde ka vanust.”

Sõberi sõnul pole Jõgevamaal praegu loodud liikumispuuetega inimeste ühingut. Aga meie praegune asukoht ei sobiks ka selle liikmetele kooskäimiseks,” lausus ta.

Ristiku tänava hoonesse on plaanis ehitada lift. Projektki on valmis, kuid praegu pole sotsiaalkindlustusamet kui hoone valdaja kulukast ettevõtmisest huvitatud,” lisas Sõber.

“Praegune olukord sunnib puuetega inimeste koja töötajaid abivajajate ja nõuküsijatega mõnikord kohtuma kas alumise korruse fuajees või koguni õues,” ütles Jõgeva linnavolikogu esimees Mai Treial, kes on ka puuetega inimeste koja asutajaliige. Tema hinnangul on paiknemine ja juurdepääsetavus esmajärguline valuküsimus, mis kindlasti lahendamist vajab.

Jõgeva linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Airi Rütter leidis, et mure muudavad eriti aktuaalseks viimastel aastatel suurenenud ja prognoositavalt kasvav puuetega inimeste arv. 

Mittetulundusühingud ühe katuse alla

Hiljuti peetud Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja Jõgeva linnavolikogu esindajate mõttevahetusel pakuti välja mitmeid huvitavaid ja praktilisi lahendusi. Üks tuumakamaid nendest on kindlasti naabriks tulek praegusele linnaraamatukogule. Sellest hoonest võiks kujuneda mittetulundusühingute maja, kus asuvad ka päevakeskus eakatele, miks mitte ka taaskäitluse toad või ka Jõgeva perekeskuse mängutuba Kraaksupesa. Ühe katuse all saaksid need ühendused  ka üksteisele abiks ja toeks olla. Mõistagi vajavad need ideed veel läbiarutamist ja arendamist.

Jätkamegi arutelu linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis. Kahtlemata on vajalik koostöö Jõgeva vallaga, millest võib mõnigi hea ja reaalselt teostatav idee välja kooruda,” rääkisid Mai Treial ja Airi Rütter. 

Tegevjuht on optimist

Helika Sõber tõdes, et uue maja ehitamine puuetega inimeste kojale ning ehk ka teistele organisatsioonidele on siiski üsna raskesti elluviidav idee. Samas ei tohiks asukohaks olla rendipind, millega võivad kaasneda kõrged renditasud. Jõgeva linna poolne huvi paneb aga uskuma, et tulevikus õnnestub meil kolida hubasemasse ja turvalisemasse asukohta,” lausus  tegevjuht.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on viimastel aastatel avardanud oma tegevusvaldkonda läbi erinevate projektide ja liikmesühingute tegevuse ning muutunud seeläbi arvestatavaks partneriks nii abivajajatele kui ka otsustajatele. Ruumimurest jagu saamine võimaldaks aga oma eesmärke veelgi tõhusamalt ellu viia. Puudega inimesed on ka ise aktiivsed ja teevad  teostamist väärivaid ettepanekuid,” ütles Mai Treial. Tema sõnul võiksid sotsiaalvaldkonna valuküsimused ja nende lahendamisvõimalused olla ka Jõgeva linna arengukonverentsi teemaks.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus