Puuetega inimeste koda möödus viiendast aastaverstapostist

Võimuorganid ja teised institutsioonid võtavad meid kui võrdväärset koostööpartnerit, hindab koja esimees Luule Palmiste viieaastase organisatsiooni kohta ühiskonnas.

JPIK asutasid 15 üksikisikut. Praegu kuulub kotta 10 maakondlikku puuetega inimeste ühendust ja ligi 600 inimest. See moodustab kümnendiku maakonnas elavatest puuetega inimestest.

Vahendeid ja entusiaste napib

Kojast saavad nõu ja abi kõik Jõgevamaa puuetega inimesed. Kindlatel nädalapäevadel nõustavad ühingute juhid oma ühenduse liikmeid. Abivalmis noormees Endre Varik näitab igale soovijale, kuidas arvuti ja internetiga töötada.

Enamasti pöördutakse kotta sotsiaalalaste probleemidega, vajaduse korral saab abi ka näiteks arstliku ekspertiisi taotluse täitmisel.

?Juristi oleks meil hädasti vaja,? räägib Palmiste, sest inimeste mured lähevad tihti süviti juuravaldkonda. Vähesed rahalised vahendid seavad kojale omad piirid. Miinimumpalgal on vaid tegevjuht, ülejäänud töid tehakse ühiskondlikus korras.

Mureks on ka entusiastlike inimeste nappus, ei varja Palmiste, kutsudes uusi inimesi koja tegevusest osa saama.

Koda on katusorganisatsioon, koordinaator, koostööorgan, infotöötleja ja analüüsija, koolitaja, invaalaste õiguste ekspert ja õigusaktide täiendaja, vaatleja, läbirääkija ning suhtekorraldaja, seisab JPIK tutvustavas voldikus. Ning kõigis neis tegevussuundades ka tõepoolest töötatakse.

Praegusse asukohta, sotsiaalministeeriumile kuuluva Ristiku tänav 3 maja teisele korrusele koliti täpselt kaks aastat tagasi. Remonti endistes pensioniameti ruumides teha polnud vaja.

Korralikud tegevusruumid jäävad aga liikumispuudega inimestele praegu kättesaamatuks, sest ligi nelja ja poole meetri kõrgusele viib vaid kitsas trepp.

?Koja tellimusel koostas Sirje Haavel sponsorluse korras hoonele invalifti paigaldamise eskiisprojekti,? selgitab Palmiste. ?Tõstuk maksab umbes pool miljonit krooni, koos ehitustöödega läheks selle peale poolteist miljonit krooni. Riik raha ei anna, fondidest taotledes jääme aga praegu liiga kõrge omaosaluse barjääri taha.?

Usu jõud

Eile tähistas JPIK rahvusvahelist puuetega inimeste päeva ja koja asutamise sünnipäeva aktusega Jõgeva kultuurikeskuses. Esinesid lasteaia Karikakar laululapsed.

Tervitussõnavõtus soovitas maavanem Aivar Kokk uskuda usu jõusse, siis jõutakse ka kättesaamatuna näivate eesmärkideni.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial kõneles eesti rahva jätkusuutlikkusest, peatudes pikemalt tööhõive suurendamisel, tervishoiu ja toimetuleku temaatikal ning puuetega inimesi puudutaval riigieelarve osa tõusul.

?Seadustes muudatuste tegemisel ja kasutusele võetud meetmete osas on olnud aluseks just infovahetus puuetega inimeste organisatsioonide ja Riigikogu liikmete vahel,? tunnustas ta puuetega inimeste ühenduste rolli. Enamasti istub poliitikute vastas läbirääkimiste laua taga katusorganisatsioonina tegutsev Eesti puuetega inimeste koda, kes esindab nii maakondlikke kodasid kui üleriiklikke puuetega inimeste liite.

Eesti puuetega inimeste koja eestseisja Helve Luik rõhutas koostöö tähtsust kohalike omavalitsustega ning soovis, et puudega inimesed endast ikka hästi mõtleksid ? siis teevad seda ka teised.

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev lubas järgmisel aastal Jõgevamaa puuetega inimeste koda tänavusest rohkem toetada. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esimees Toivo Tõnsoni sõnul kantakse puuetega inimeste olukorra paranemise eest tõsist hoolt.

JPIK juht Luule Palmiste tänas koda aidanud inimesi, anti üle tänukirju. Pärast suure tordi lahtilõikamist ja ühist maitsmist lõpetas päeva Jõgeva kultuurikeskuse Austraalias esitamiseks ettevalmistatud folklooriprogramm.

ANDRES LOORAND


Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda:
Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing
Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing
Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing
Jõgevamaa Vaegkuuljate Ühing
Jõgevamaa Diabeetikute Selts
Jõgevamaa Südamehaigete Ühing
Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing
Jõgevamaa Tugikeskus
Jõgevamaa Fantaasiarikkad Noored
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühing
Jõgeva, Ristiku 3, avatud esmaspäevast neljapäevani kell 10-15,
telefon 776 0192, meiliaadress jogevapik@hot.ee,
kodulehekülg www.jogevapik.ee.

blog comments powered by Disqus