Puudega lapse hooldajatoetus suurenes

Põltsamaa linnavolikogu hijuti peetud istungil kehtestati puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise uus kord. Varasem kord oli vastu võetud 2009. aastal.

Puudega lapse hooldajale toetuse määramist ja maksmist reguleeris varem kaks erinevat määrust. Põltsamaa linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Jane Ott palus linnavolikogul need määrused kehtetuks tunnistada ning ühendada üheks määruseks.  Uus määrus näeb ette, et hooldajatoetust makstakse 3-18aastase puudega lapse vanemale, kes ei saa tööl käia lapse hooldamise tõttu. Hooldajatoetus tagaks hooldajale töötavate inimestega võrdsed sotsiaalsed garantiid.

Uue määruse kohaselt oleks hooldajatoetuse määr 100 eurot täielikus määras ja 75 eurot osalises määras. Varem kehtinud määruse kohaselt oli hooldajatoetuse määr 25.57 eurot. Jane Ott kinnitas, et raha sellises mahus toetuse maksmiseks on eearves olemas. Volikogu toetas lastekaitsespetsialisti ettepanekut ja kinnitas hooldajatoetuse tema poolt välja pakutud määras.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus