Puudega isiku kaarte hakatakse väljastama septembrist

Alates septembrikuust hakkab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistust mitte omavatele puuetega inimestele puudega isiku kaarte väljastama. Kaardiga on oluliselt lihtsam tõendada õigust puuetega inimestele ette nähtud soodustustele, sealhulgas sõidusoodustusele.

Taotluse kaardi saamiseks võib esitada juba praegu.

Senine kord võimaldab puuet tõendada pensionitunnistuse või ekspertiisi otsusega.

Kui pensionitunnistuse kaasaskandmine on lihtne ja selle esitamisega probleeme ei ole, siis ekspertiisiotsusega on teisiti. See dokument sisaldab delikaatseid isikuandmeid  märkimisväärselt rohkem, kui soodustuste saamise õiguse tõendamiseks vaja on.

Seetõttu väljastatakse puudega isiku kaart  soovi korral üksnes neile puuetega inimestele, kes ei ole riikliku pensioni saajad, st kes ei oma pensionitunnistust.

Kaarti vajavad eeskätt koolilapsed, kellel on vaja tõendada puude raskusastet enamasti ühistranspordi sõidusoodustuse saamiseks. Eelkooliealised puuetega lapsed oma puude raskusastet eraldi tõendama ei pea, sest tulenevalt ühistranspordiseadusest, on sõit  kõigile koolieelikutele riigisisestel liinidel tasuta.

Puudega isiku kaardi saamiseks tuleb esitada asjakohane taotlus, mis on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.ensib.ee/ekspertiisi-blanketid/ . Taotluse võib saata posti teel (sh e-postiga) piirkondliku pensioniameti büroo klienditeenindusele või täita see klienditeeninduses kohal käies. Taotluse esitab kaardi saaja või tema seaduslik esindaja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga ning selle kehtivusaeg kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise ekspertiisiotsuses märgitud tähtajaga. Korduvekspertiisi korral väljastatakse uus kaart, selle saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Eestis on ca 12 000 (neist umbes 8000 lapsed) kehtiva puude raskusastmega inimest, kes ei ole pensionärid ega oma pensionitunnistust.

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54 x 86 mm ja sellele märgitakse kaardi number, isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, puude raskusaste, kaardi kehtivusaeg ja väljaandja. Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

i

ELVE TONTS, Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus