Puudega inimeste põhivabadused vajavad paremat kaitset

On valminud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduseelnõu, mille eesmärk on kaitsta kõigi puudega inimeste inimõigusi ja põhivabadusi. Samuti edendab see lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes.

Nagu teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, moodustavad Eestiski puudega inimesed märkimisväärselt suure elanikegrupi, millest omakorda on tingitud vajadus võtta meetmeid nende õiguste kaitse edendamiseks ja võrdsete tingimuste loomiseks.

Seaduseelnõu vastuvõtmine kasvatab puuetega inimeste eneseteadlikkust. Konventsioon aitab luua puudega inimestele võrdsed võimalused ühiskonna teiste liikmetega. Riigid on kohustatud rakendama ja tutvustama meetmeid, et edendada puudega inimeste õigusi ja vähendada võimalusi diskrimineerimiseks.

Konventsioon ei loo otseselt uusi õigusi, vaid kordab üle rahvusvahelistes aktides eksisteerivad õigused viisil, mis on suunatud puudega inimeste vajadustele ja olukorrale. Puuetega inimeste õiguste konventsiooni peaks nüüd ratifitseerima riigikogu.

i

JÜRI JAANSON, riigikogu Sotsiaalkomisjoni liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus