Punane Rist kutsub kriisiabirühma

Nagu teisteski Eesti maakondades, on ka Jõgevamaal Punase Risti egiidi all moodustamisel vabatahtlikest koosnev kriisiabi rühm, mis oleks suurõnnetuse või kriisisituatsiooni korral abiks riiklikele päästestruktuuridele, st päästeteenistuse ja kiirabi töötajatele. Rühma liikmed saavad aidata inimeste evakueerimisel ja kadunud inimeste otsimisel, samuti psühholoogilise abi andmisel.

Üleskutse rühmaga liitumiseks esitas Eesti Punase Risti Jõgevamaa Selts lehe kaudu juba möödunud kevadel ning kümme inimest saadi ka kokku, ent tõsiselt tööle hakkamiseks oleks vaja vähemalt viitteist, aga soovitavalt suisa kahtkümmet inimest. Eriti oleks juurde vaja mehi: neid on rühmas praegu ainult kaks.

“Tegelikult on soovi rühmaga liituda avaldanud rohkem kui kümme inimest, aga näiteks nooremaid kui 21-aastasi me sinna võtta ei saa,” ütles Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi juhatuse esimees Sirje Vasemägi.

Põhjamaade eeskujul
Tema sõnul on Eesti kriisiabirühmade koolitusprogramm välja töötatud Norra ja Soome rahvuslike Punase Risti seltside koolitusprogrammide baasil: Põhjamaades on vabatahtlikest kriisiabirühmad edukalt tegutsenud juba aastakümneid. “Laenatud” õppekava on kohandatud koostöös Eesti päästeteenistusega. Suur osatähtsus on õppekavas mõistagi põhjalikul esmaabikoolitusel.

“Ägedate haigestumisjuhtude ja õnnetuste korral sõltub ravi tulemus nelja-viiekümne protsendi ulatuses sellest, kuidas haigele või kannatanule esmaabi antakse. Paraku omab tegelikke teadmisi esmaabist vaid kümme protsenti inimestest,” ütles Sirje Vasemägi.

Peale esmaabi andmise õpivad kriisirühma liikmed ka psühholoogilise abi andmist, päästeotsingu taktikat ja orienteerumist maastikul ning saavad teadmised rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja Punase Risti ajaloost. Koolitus on kriisirühmaga liitujaile tasuta.

“Kriisiabirühmas osalemine annab võimaluse saada uusi teadmisi, realiseerida ennast ning täita teatud missiooni kaasinimeste ja riigi ees,” ütles Punase Risti Jõgevamaa Seltsi sekretär Tiina Säälik.

Kriisiabirühma kõrval tahaks Jõgevamaa Punane Rist tööle saada ka noorterühma.

“Punase Risti tegevusse kaasatud noored on küll kaasas käinud teabematerjali müümas ja korjandusi läbi viimas, ent iseseisvalt tegutsenud nad veel pole. Kui saaksime rühma jagu huvilisi kokku, saadaksime rühma juhi vastavale koolitusele. Samuti on meie kaudu võimalik koolitust saada ka mõnel 16-aastasel või vanemal noorel, kes tahaks tulevikus hakata oma eakaaslastele HIV/AIDSi alast teavet jagama ja haigusega kaasnevatest ohtudest hoiatama. Jõgeva piirkonnast on üks noor ? Madli Püss ? sellise koolituse juba läbinud ning teeb siinkandis tänuväärset tööd, ent samasugust agarat noort oleks vaja ka Põltsamaa ja Mustvee piirkonda, kusjuures Mustvees oleks vaja mitte ainult eesti, vaid ka vene keelt kõnelevat inimest,” ütles Sirje Vasemägi.

Laagrid ja koolitus
Tema sõnul oleks üks töövaldkond, milles noored punaristlased oma energiat rakendada saaksid, tegelemine puudega lastega. Veel saavad nii noored kui täiskasvanud punaristlased kaasa lüüa heategevusaktsioonides. Jõulude eel korraldas OÜ Meira näiteks heategevuskampaania. Jõulukingituste ? värvipliiatsite ja joonistusplokkide ? õige sihtgrupini viimiseks kasutasid nad nende jaoks kõige usaldusväärsema institutsiooni, Punase Risti abi. Mitmel aastal on Jõgevamaa Punane Rist korraldatud ka aktsiooni “Rõõmsat esimest koolipäeva kõigile!” mille käigus on jagatud vähekindlustatud peredest esimesse klassi minevatele lastele annetuste eest soetatud koolikotte ja koolitarbeid.

“Viimasel ajal on aktsioon olnud Jõgeva linna keskne, ent tahaksime selle haaret laiendada tervele maakonnale. See eeldaks aga omavalitsuste poolset abi. Koostöös omavalitsustega korraldame suviti ka lastelaagreid,” ütles Sirje Vasemägi.

Tiina Sääliku sõnul ei õpita Punase Risti korraldatavates lastelaagrites sugugi ainult esmaabi andmist, vaid need on suunatud eelkõige tervislike eluviiside, vaba aja mõistliku sisustamise ja eluterve Eesti pere propageerimisele.

Punane Rist on ka aktiivne esmaabikoolituse pakkuja. Möödunud aastal nende kaudu esmaabikoolituse saanud 538 inimese hulgas oli kõige rohkem autojuhte ja lasteaiapedagooge, ent sedalaadi koolitust on vaja paljudel teistelgi. Need, kes huvitatud kriisiabirühma või Punase Risti noorterühmaga liitumisest või Punase Risti pakutavatest koolitustest, võivad võtta kontakti Sirje Vasemägiga telefonil 5559 9327 või Tiina Säälikuga telefonil 506 2889.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus