Puhkuse kasutamise reeglid uue töölepingu seaduse valguses

Möödunud aasta 1. juulil  jõustunud töölepingu seaduse alusel aegub põhipuhkuse nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.

Aegumine peatub, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust ning lapsehoolduspuhkust, samuti kui töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses.

Enne uue seaduse kehtimahakkamist välja töötatud aegumata põhi- ja lisapuhkused aeguvad  2013. aasta 1. juuliks.

Seaduse jõustumisest  ehk möödunud aasta 1. juulist kuni möödunud aasta 31. detsembrini välja töötatud puhkus aegub 2011. aasta 1. jaanuariks. Seega saab seda kasutada 2010. aasta jooksul.

2010. aasta 1. jaanuarist kuni 31.detsembrini kestva kalendriaasta puhkus aegub 2012. aasta 1. jaanuariks. Samast põhimõttest tuleb lähtuda ka järgnevatel kalendriaastatel.

Tuleb üle minna  tööaastapõhiselt puhkusearvestuselt kalendriaastapõhisele puhkusearvestusele.

Selleks on vaja välja selgitada välja töötamata puhkus seisuga 2009. aasta 31. detsember (puhkusejääk), see liita 2010. kalendriaasta puhkusenõudele või sellest lahutada, kui puhkust on ette kasutatud. Tööandja ja töötaja lepivad kokku, millal  seda kasutatakse. Kindlasti tuleb arvestada sellega, millal puhkused aeguvad.

iii

ANNE SIMMULMANN, Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist

blog comments powered by Disqus