Puhkpilli suvekool stardib pühapäeval

Juba hulk aastaid on traditsiooniks korraldada Põltsamaa Muusikakooli juures puhkpilli ja keelpilli suvelaagrit, nii ka tänavu. Puhkpilli suvekool saab teoks 15.–20. juulil ning keelpilli oma 22.–27. juulil.

Põltsamaa Muusikakooli direktor Hannes Männik lausus, et neile on endast teada andnud ca 40 noort pillimängijat. Üldiselt on esindatud kõik Eesti piirkonnad, aga natuke vähem on puhkpillimängijaid Võrumaalt, sest ka seal saavad noored suvelaagris osaleda. Kõige rohkem on õpilasi Põltsamaa ning samuti Jõgeva kandist. Kohe peale puhkpillimängijate suvekooli lõpetamist alustavad sealsamas keelpillimängijad, keda on kokku üle seitsmekümne. 

Männiku sõnul on puhkpillimängijate seas flöödi- ja klarnetimängijaid palju, samas vaskpillide mängijaid vähe. Kohal on ainult üks metsasarve- ja üks trompetimängija. Ka üks tuubamängija on ennast kirja pannud. Muusikakooli juhti teavitati juba varem sellest, et puhkpilliorkestri koosseis kipubki igal aastal n-ö flöödimängijate suunas kaldu olema, ehkki puhkpillimängijate seas on ka 4–5 saksofonimängijat. Tänavu löövad keelpillilaagris kaasa ka mõned puhkpillimängijad, et saada kokku sümfooniaorkestrile sarnanev koosseis. Keelpilliorkestris on hästi palju viiulimängijaid, aga õnneks on ka teised pillirühmad esindatud. Puhkpillimängijaid juhendavad peadirigendina Riivo Jõgi ning teise dirigendina kohalik mees Urmas Mägi. Ka pillirühmade õpetajad on enam-vähem samad, kes varasematelgi aastatel. Suvekool teeb head koostööd Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga, kus toimub majutamine ja toitlustamine. Nagu varemgi, toimuvad mõlema suvekooli pillirühmade kontserdid EELK Põltsamaa Niguliste kirikus ning lõppkontsert Põltsamaa kultuurikeskuses. Põltsamaa Muusikakooli keelpilliõpetaja Hiie Taksi sõnul on tänavu keelpillimängijate suvekool teisiti korraldatud kui varem, sest seekord mängivad seal kaasa ka puhkpillimängijad. Keelpillimängijate suvekoolis löövad kaasa ka kolm oboemängijat, lisaks klarneti-, metsasarve- jt puhkpillide mängijad. Õppima hakatakse muude palade kõrval ühte osa Beethoveni sümfooniast, mis on natuke lihtsustatud versioon. Hiie Taks lubas, et nad püüavad võimalikult sarnaneda klassikalisele sümfooniaorkestrile. Keelpilliorkestrit juhendab Hiie Taks, kes on ka selleks repertuaari välja valinud.  Hiie Taksi abistavad mitmed erinevate pillirühmade õpetajad: Kai-Riin Kont, Aleksander Hännikäinen, Kaido Otsing. Hiie Taks usub, et suudab sellise suure koosseisuga orkestri kokku kõlama panna.   

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus