Pühapäeval on Valdo Reimannil viimane jumalateenistus Jõgeval

Pühapäeval peab vaimulik Valdo Reimann  lõpujumalateenistuse  EELK  Jõgeva koguduse kiriklas. Üle tosina aasta Jõgeval töötanud hingekarjane valiti EELK Tapa Jakobi koguduse õpetajaks.


Valdo Reimanni sõnul jäi Tapa kirikuõpetaja ametikoht vakantseks pärast senise õpetaja tööleasumist Kose luterlikku kogudusse.  “Pärast Tapa külastamist ja kohtumist sealse koguduse eestvedajatega otsustasin esitada oma kandidatuuri. Põhjuseks oli vajadus uute väljakutsete järele, mis aeg-ajalt tekib igal inimesel, samuti mingil määral ka Jõgeva koguduse liikmete väike arv, mis muutis äraelamise majandusliku poole pealt võrdlemisi keeruliseks. Kahe kandideerija hulgast valiti EELK Tapa Jakobi koguduse õpetajaks mind.  Historistlikus stiilis Tapa kirik on ehitatud 1932. aastal,” rääkis vaimulik.

EELK Jõgeva koguduse õpetajana  töötas Valdo Reimann  12  aastat ja kaks  kuud. “Selles  arvult väikeses koguduses  on mitmeid silmapaistvalt mõtteerksaid ja tegusaid liikmeid. Tänu vabatahtlikkusele töötab kiriku kauplus ning saavad teoks mitmed teisedki ettevõtmised. Koostööst kogudusega ja teistegi  jõgevalastega  jäävad mulle igati positiivsed mälestused,” tunnistas ta.

Valdo Reimann on Tartu praosti Ants Toomingaga arutanud uue kirikuõpetaja leidmist Jõgeva kogudusele. “Teadaolevalt hakkab esialgu jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi läbi viima EELK Laiuse Püha Jüri koguduse õpetaja Georg Glaase,” lausus ta.

“Teatud mõttes säilivad mul sidemed ka  Jõgevaga, sest olen Jõgeva Lions-klubi liige  ja kavatsen edasipidigi osaleda selle seltskonna ettevõtmistes,” lubas Valdo Reimann.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus