Prügimajandus toimib omavalitsustes ka eriolukorras

Keskkonnaministeerium soovitab eriolukorra ajal püsida kodus ja kui vähegi võimalik, oodata jäätmejaama või avaliku pakendikonteineri külastamisega, kuni nakkusoht on möödas.


COVID-19 haigestumise või kahtluse puhul tuleb ka jäätmekäitlusega ettevaatlik olla. Tekitatud jäätmed tuleb panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka.
Oluline, et võimaliku nakkusega jäätmeid liigiti ei sordita, sest pakendijäätmeid, ka paberi- ja papijäätmeid sorteeritakse hiljem käsitsi ning seeläbi võivad nakkuse saada sortijad. Jäätmed tuleb asetada konteinerisse, mitte selle kõrvale või kaanele. Nii ei puutu jäätmevedaja kokku võimalike nakkusohtlike jäätmetega.
Eramute omanikel tuleb leida võimalus tuua jäätmemahuti veopäeval väljapoole piirdeaeda, et vähendada teenust osutavate töötajatega ebavajalikke kontakte.
Poes käies kasutatud ühekordseid kindaid ja mask tuleks sõlmida selleks kaasavõetud eraldi kilekotti. On poode, kus on selliste jäätmete tarvis eraldi prügikastid. Kui neid pole, tuleb kasutatud isikukaitsevahendid visata kilekotti suletult olmeprügi hulka.
Kindlasti ei tohi panna oma kasutatud isikukaitsevahendeid prügikasti sellisel moel, kus neile pääsevad lihtsalt ligi inimesed, kes prügikastist midagi otsivad ning kes võivad seeläbi võimaliku nakkuse saada. Samuti ei tohi oma kasutatud isikukaitsevahendeid ega muid jäätmeid poe juurde ega loodusesse jätta. Nakkusohu vältimiseks on jäätmete põletamine lõkkes ja koduses küttekoldes keelatud.
Põltsamaa valla keskkonnaspetsialisti Ain Valu sõnul toimub Põltsamaa vallas kõik endisel moel. „Olmeprügi veetakse ära graafiku järgi ning töötavad jäätmekogumise platsid. Samuti tühjendatakse pakendikonteinereid vastavalt veograafikule,“ ütles Valu.
Jõgeva vallas olid mõnda aega suletud nii jäätmejaam kui ka jäätmete kogumise platsid. Seda pigem seetõttu, et neid haldava ettevõtte AS Epler&Lorenz tõttu.
Vastavalt graafikule on taas avatud jäätmete kogumisplatsid Jõgeva alevikus, Kuremaal, Laiusel, Siimustis, Vaimastveres ja Palamusel. Mõnevõrra erineb jäätmete sortiment, mida neis vastu võetakse, mistõttu on mõistlik enne täpsustada, kuhu mida viia saab. Jõgeva valla keskkonnaspetsialisti Taimi Eesmäe sõnul taasavatakse Jõgeva jäätmejaam 5. maist.
„Samas on meil Jõgeva inimestele hea uudis, pärast taasavamist saab seal jälle ära anda vanu rehve,“ lisas ta.
Mustvee vald toimetab prügiga nii nagu enne eriolukorda. Olmeprügi ning sorteeritud pakendeid kogutakse vastavalt graafikule ning muud jäätmed saab ära anda Torma prügilasse, mis on ühtlasi Mustvee valla jäätmejaam.
Vanad jäätmete kogumisplatsid Avinurmes ja Saarel ei vasta niikuinii nõuetele ning vald püüab nende kasutamisest loobuda.
Vastne valla keskkonnaspetsialist Pille Lapin nentis, et vallas on endiselt suur mure prügistamisega.
„Püüame jõuda niikaugele, et igas majapidamises, kus elu sees, oleks vähemalt sõlmitud olmejäätmete veoleping. Kahjuks on meil veel sageli kombeks oma jäätmeid põletada, milleks paljudel majapidamistel on tünn õue peal,“ nentis Lapin.
Jäätmekäitlusettevõtted on suunanud oma kliendid kasutama iseteenindust või infotelefoni.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus