Proovipäev ettevõttes

Kui töötaja läheb töövestlusele ja tal palutakse teha proovipäev, kas see on siis tasuline või tasuta?

 

See oleneb konkreetsetest asjaoludest, kas tasuline või tasuta. Näiteks kui töötaja tutvub proovipäeval tulevase tööga, jälgib tööprotsessi toimumist, ilma, et ta teeks ise konkreetsest tööd, pole tegu tööga, mille tegemist eeldatakse üksnes tasu eest.

Aga kui töötaja lubatakse proovipäeval tegema tööd, täitma konkreetseid tööülesandeid, näiteks teenindama kliente kaupluse kassas või panema müügisaalis riiulitesse kaupa, eeldame, et tegemist on tööga, mida tehakse üksnes tasu eest.

Seega esimese näite puhul ei ole tegemist tasulise proovipäevaga, teise näite puhul aga on. Töölepingu seadus ei tunne proovipäeva mõistet kui niisugust. Seadus sätestab, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga ja selle eest tuleb maksta.

Kui eeltoodud situatsioonis tekib töötaja ja tööandja vahel lahkarvamus, kas tegemist on tasulise või tasuta proovipäevaga, on töötajal võimalik pöörduda tekkinud vaidluses töövaidlusorganisse töösuhte tuvastamise nõudega ja sellest lähtuvalt töötasu nõuda.

i

EGON RAIM, tööinspektor-jurist

blog comments powered by Disqus