Pronksiöö kohtuotsus on jama

Olen tutvunud kohtuotsuse täistekstiga ja väidan täie selgusega, et minu jaoks on kohtuotsuse selline motivatsioon täiesti arusaamatu.

Kohtuotsuses öeldakse: kohtuliku uurimise käigus ei leidunud tõendeid selle kohta, et kogu see rahvamass, mis kogunes Tõnismäele ning hiljem osales korratuses, oli sinna kogunenud just süüdistatavate tegevuse tagajärjel.

Kohtuotsuses on piisavalt tõendeid selle kohta, et süüdistatavad tegelesid pikka aega vaenu õhutamise ja provokatsioonide korraldamisega, mis tipnesid pronksiööga. Tõenditena on fikseeritud ka üleskutsed seadusevastaseks tegevuseks.

Ilmne põhjuslik seos

Täiesti ilmne on ka põhjuslik seos massi kogunemise ja süüdistatavate tegevuse vahel. Otsuses on juttu süüdistatavate suhtes kahtlastest tõenditest, mida tuleks tõlgendada nende kasuks. Ehk teisisõnu — süüdi tunnistamiseks oleks vaja olnud otseseid tõendeid, et süüdistatavad käskisid konkreetsetel inimestel lõhkuma hakata. Karistusõiguses on olemas süü jagunemine kavatsetuseks, otseseks ja kaudseks tahtluseks. Viimase puhul oleks pidanud isikud oma tegevuses süüteokoosseisus määratud tegu ette nägema või vähemalt möönma nende saabumise võimalikkust. Vähemalt kaudne tahtlus süüdistatavate tegevuses rahutuste organiseerimisel on minu hinnangul ilmselge. Seega on prokuröri otsus asi edasi kaevata asjakohane samm. Kohtuotsus kujutab kohtualuseid süütute ullikestena, kes tegid nalja ja ajasid mingit asja, millel raskete tagajärgede ja vägivallaga vahetut seost polnud. Esitatud tõenditest aga küll taolist muljet ei jää.

Võiks kasutada kvalifitseerida teise paragrahvi järgi

Karistamatus tähendab tõenäosuse kasvu uute riigivastaste tegude sepitsemiseks. Tänase õigeksmõistva kohtuotsuse valguses on kõlanud mõtted, et ehk oli asi kehvalt tõendatud (Seppik) või seaduses sätestatud koosseisud kehvad (Lauristin).

iii
Oluline on silmas pidada ka tegelikku kvalifikatsiooni, millena mingit tegevust õiguslikult. määratletakse.
Prokuratuur esitas süüdistuse massilise korratuse organiseerimine paragrahvi alusel. Ilmselt ei suutnud prokurör tõendada, et kohtualused kutsusid inimesi kokku just lõhkuma ja rüüstama.

iii
Usun, et lugedes kohtu all olnute tänaseidki avaldusi, oleks kindlam sanktsioon, mida süüdistajad võiksid kaaluda, pigem vaenu õhutamine.

iii
Ehkki, pole kahtlust, et vaadates sündmusi nende ajalises seoses, tasub meeldetuletuseks tuua ära ka tõsisem paragrahv, et mõnedel tegelastel võidujoovastus liiga suur ei oleks. See on riigireetmine.

iii

URMAS REINSALU, Riigikogu liige, IRL

blog comments powered by Disqus