Prokurör nõudis Weroli endisele juhile reaalset vangistust

Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss nõudis ASi Werol Tehased endisele juhile Erki Aavikule reaalset ja teistele süüalustele tingimisi vangistust.

Prokurör taotles Aaviku karistamist nelja-aastase vangistusega. Weroli juhatuse endisele liikmele Helmo Hainsoole taotles prokurör kaheaastast tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga ning endisele kommertsdirektorile Tõnu Jaanimetsale üheaastast tingimisi vangistust ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Ringkonnaprokurör Marge Püss märkis oma süüdistuskõnes, et taotlus karistada Erki Aavikut reaalse vangistusega on seotud tema tegevusega Werol Tehased vara omastamises ja rahapesus, kuid suuresti ka ametiseisundi kuritarvitamisega. Ringkonnaprokuröri sõnul oli rapsiseemne ülevarumine aktsiaseltsis Werol Tehased süsteemitu ja ilma kindla eesmärgita.

Juhatuse liikmena said Aavik ja Hainsoo aru, et tekitavad ülevarumisega ettevõttele likviidsusraskused.

Veel lausus Marge Püss, et Erki Aaviku ja Helmo Hainsoo puhul on karistust kergendavaks asjaoluks kahju vabatahtlik hüvitamine. Raskendavaid asjaolusid nende süüdistatavate suhtes pole.

Marge Püss tugines oma süüdistuskõne koostamisel tunnustajate ütlustele, kogutud asitõenditele ning muu hulgas ka tõenditele, mis saadud jälitustegevusega.

Reedel jätkunud kohtuistungil esinesid kõnedega ja esitasid vastuargumendid süüdistatavate kaitsjad vandeadvokaadid Monika Mägi, Sirje Must ja Aadu Luberg. Varem on vandeadvokaadid märkinud, et süüdistused Aaviku, Hainsoo ja Jaanimetsa suhtes pole paikapidavad.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus