Projektid Peipsi sadamate ehitamiseks on valmis

Toomas Pajula märkis, et Peipsi sadamate projektdokumentatsiooni koostati mitmes tuntud ja hinnatud firmas. Detailplaneering valmis Aavo ja Riina Raigi Projektbüroos, tasuvusteostusuuring osaühingus Geomeedia, keskkonnamõjusid kutsuti hindama osaühing E-Konsult ning hüdroloogilised uuringud tegid konsortsiumi Rambol spetsialistid nii Eestist kui ka Soomest.

“Projekteerimiseks kulus 4 miljonit krooni, millest enamus laekus Euroopa Liidust. Rahastamisel osalesid ka Mustvee linnavalitsus ja Kasepää vallavalitsus. Projekteerimistööd kestsid 2005. aasta 27. maist kuni 2006. aasta 1. septembrini, ” märkis Pajula.

Omedu kala- ja kaubasadam ehitatakse Omedu sillast allavoolu. Toomas Pajula selgitas: “Sellesse sadamasse on planeeritud paatide jaoks bassein, mis jääb jõega risti. Ühele poole basseini on ette nähtud kalatööstus ja teisele poole hoiuruumid kalurite töövahenditele. Omedu jões saavad liikuda laevad, mille pöörderaadius on 100 meetrit ehk 50 meetri pikkused laevad.”

Tulevasel Mustvee reisisadamal jäetakse alles juba praeguseks ehitatud kai, mida tugevdatakse ja korrastatakse. Toomas Pajula sõnul kohandatakse osa kaid selliselt, et sealt saaksid laevad ka autosid peale võtta. “Nii saab autosid vedada Pihkvasse ja teistessegi Venemaa linnadesse, mistõttu vähenevad järjekorrad maanteedel asuvates piiripunktides,” ütles Pajula ja lisas, et Mustvee reisisadamasse mahuvad Peipsi mõistes päris suured laevad ja isegi 30-meetrise laeva paigutamine ei tekita raskusi.

Sadamate haldamise süsteem tuleb veel luua. “Tõenäoliselt jäävad sadamad omavalitsuste omandisse, kes rendivad seda välja tervikuna või osade kaupa,” arvas Toomas Pajula. “Kui Peipsi sadamate ehitamist ühtses projektis käsitlema hakkasin, mõtlesin sellelegi, et ehk ergutab see ettevõtmine Mustvee linnavalitsust ja Kasepää vallavalitsust ühinemist kaaluma. Praegu aga ei paista neil selliseid plaane olevat,” tõdes SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja.

“Omedu kala- ja kaubasadama ja Mustvee reisisadama projektdokumendid on esitatud siseministeeriumile, kus Phare erigrupp need üle vaatab ja seadustele vastavust kontrollib. Meie saadetud vahearuanne tunnistati aga juba korrektseks,” rääkis Pajula.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus