Projekt Tagasi kooli toob Lustivere õpilastele vaheldust

Projektis Tagasi kooli osalenud Jõgevamaa koolide juhtidest kutsuti presidendi vastuvõtule Lustivere põhikooli direktor Kaire Kampus. Selles koolis on silmaringi avardavalt ja põnevalt tunde läbi viinud mitme valdkonna spetsialistid nii lähemalt kui ka kaugemalt.


Direktor Kaire Kampus ütles, et Lustivere põhikool osaleb projektis Tagasi kooli aastaid. “Projektis osalemise üks eesmärke on siduda igapäevane õppekava suhtlus-, väärtus-, kutse- ja karjääriõppega,” lisas ta.

Direktori sõnul on kool tänavu lähtunud projektidest Näoga mere poole ja Digitarkus.

Külas mereakadeemia rektor

Lustivere koolis tunni läbi viinud Eesti mereakadeemia rektor Loreida Timberg õpetab kalanduse, kalakäitlemise, kalanduspoliitika ja kalatoodete arendamise õppeaineid. Merekultuuriaastal käisid koolides merendust tutvustamas paljude merega seotud ametite esindajad alates laevakaptenitest ja tüürimeestest kuni merebioloogide ja keskkonnaspetsialistideni välja. “Kõikide loengute eesmärk oli rääkida noortele kui palju erinevaid võimalusi meri pakub, nii tulevase ameti seisukohast kui lihtsalt aktiivse puhkamise või hobi vaatevinklist. Minu eriala on kalandus, kalatoodete tootmine ja uute põnevate toodete väljamõtlemine. Lustivere kooli noortega vestlesin kalapüügist, keskkonnahoiust, kala maitsest ja lõhnast, kalatoitude tervislikkusest ning ametimeestest, tänu kellele saame süüa laste suuri lemmikuid kalapulki,” rääkis ta.

“Lustivere kooli noored olid minu senini särasilmseim publik. Ei juhu just tihti, et lapsed ütlevad peale tundi, et ärge minge veel ära, testige veel meie kalandusteadmisi. Väga tore oli, et kõigil noortel oli oma isiklik positiivne suhe merega, mis on hea algus tulevaseks merega seotud eriala valikuks. Noori huvitas eelkõige, kas kalandusega seotud ametimehed saavad ikka palju reisida ja kaugeid põnevaid maid näha. Millele mul oli väga lihtne vastata, sest mitmed mereakadeemia kalanduse eriala lõpetajad töötavad Euroopas, Põhjamerel, Uus-Meremaal ja Austraalias,” märkis akadeemia õppejõud.

Kaasatakse ka kooli vilistlasi

“Õpilastele meeldis väga meremehesõlmede tegemise praktiline õppus. Need oskused on vajalikud ka Kaitse end ja aita teist liikumises osalemiseks,” märkis Lustivere põhikooli huvijuht Olga Paas.

Finants-ja pangandusvaldkonna teemadel andis Lustivere kooliõpilastele ülevaate Swedbanki kontorijuhtaja Diana Tuul koos kolleegiga. Põneva loengu meediast ja muudest inimeste igapäevaelu mõjutavatest nüüdisaegsetest süsteemidest pidas ettevõtja ja seltskonnategelane Heiti Kender.

Lisaks projekti Tagasi kooli raames Lustivere kooli külastanud lektoritele on koolielu mitmekülgsemaks muutmisesse kaasatud ka kooli vilistlasi, praegusi ja endisi lapsevanemaid.

“Kunagiste kooliõpilaste isa, omaaegne hoolekogu esimees, Evald Salo korraldas energiasäästu nädala raames peredele õhtu, kus isad ja lapsed koos säästulampe meisterdasid, käsitleti ka elektriohutuse temaatikat. Lapsevanem Raivo Kalle pidas Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala raames loenguid loodusfolkloorist, keskkonnahoiust ja säästlikust tarbimisest. Vilistlane Bruno Lippur viib läbi spordivõistlusi või osaleb nendel kohtunikuna. Korrakaitse-ja turvalisuse valdkonnast ja liikluskultuurist, riskikäitumisest on käinud rääkimas politseinik Ivo Saarela, kes samuti meie kooli vilistalane,” ütles Kaire Kampus.

“Oleme kõikidelt külalislektoritelt saanud tagasidet, et meie lapsed jälgivad tundi huviga ja kaasaelavalt, esitavad asjakohaseid  küsimusi,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus