Probleemide puhul tuleks teavitada keskkonnainspektsiooni

Lehtede ja okste põletamist reguleerivad ühelt poolt lõkete tegemise tuleohutusnõuded (st et võib põletada küll sõltumata aastaajast, kui need nõuded on täidetud, http://www.rescue.ee/ara-lase-tuld-lahti) ja teiselt poolt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra- (või avaliku korra) eeskirjad, mis võivad lõkete tegemise sootuks ära keelata.

Kohalike omavalitsuste endi poolt välja antud õigusaktide täitmist kontrollivad nad eelkõige ise. Tallinna linnas on näiteks kontrollijaks munitsipaalpolitsei. Juhul, kui okste ja lehtede põletamisel juba õhusaasteprobleemid tekivad, tuleks sellest anda teada keskkonnainspektsioonile vihjetelefonil 1313, sest just KKI kontrollib välisõhukaitse nõuete täitmist.

BRITA MERISALU, keskkonnaministeeriumi pressiesindaja

Loe ka “Jõgeva kaalub lehtede ja okste põletamise aja piiramist”, Vooremaa, 15. aprill 2008

blog comments powered by Disqus