PRIA-le esitati 462 põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlust

Taotluste vastuvõtu esimene periood kestis PRIA pressinõuniku Heli Raametsa andmetel 26. aprillist kuni 10. maini. Üks kolmandik ehk 144 taotlust esitati viimasel päeval.

Toetust küsiti peamiselt põllumajandustehnika soetamiseks, aga ka loomalautade rekonstrueerimiseks ning puuviljaistandike rajamiseks.

Põllumajandustootmise investeeringute toetamiseks on kolme aasta jooksul võimalik jagada kokku 503 miljonit krooni.

“Taotlusi on esitatud prognoositust tunduvalt suuremale summale. Teeme kahe nädala jooksul laekunud taotluste kohta analüüsi, kust selgub, millisteks tegevusteks ja kui suure summa ulatuses on toetust küsitud,” märkis PRIA peadirektori asetäitja Katrin Noorkõiv.

Esialgu on plaanitud võtta põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlusi vastu ka 12. juulist 8. oktoobrini.

Alates aprilli lõpust kuni 8. oktoobrini kestab veel vesiviljeluse investeeringutoetuse taotluste vastuvõtmine. Selle toetuse saamiseks on PRIA-le praeguseks taotluse esitanud kolm vähikasvatajat.

Kala ning vesiviljelussaaduste töötlemise toetust saavad aga kalatööstused taotleda kuni 30. juunini.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus