Presidendipaar harrastas Palal kepikõndi

Eesti Olümpiakomitee presidendi Mart Siimanni, maavanem Aivar Koka, Eesti Koolispordi Liidu presidendi Erika Salumäe ja teiste asjaomaste isikute poolt Palal allkirjastatud kokkulepe sätestab kohustused, mille Eesti Olümpiakomitee, Jõgeva maavalitsus, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, kultuuri- ja keskkonnaministeerium, Eesti Maaspordi Liit Jõud, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Spordileht ja Põltsamaa Ettevõtjate Liit endale aastateks 2005-2010 võtavad, edendamaks liikumisharrastust ja tervisesporti Jõgevamaal.

Kuigi Jõgevamaa jõudis sarnase kokkuleppe allkirjastamiseni neljandana Põlva-, Ida-Viru- ja Lääne-Virumaa järel, on tervisespordi alaste lepete sõlmimise mõte EOK presidendi Mart Siimanni sõnul sündinud just Jõgevamaal, täpsemalt olümpiakomitee presidendi möödunudaastasel kohtumisel meie maakonna spordiaktiiviga.

Mitmed instantsid nagu kultuuriministeerium, olümpiakomitee, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit jt on leppes võtnud ka rahalisi kohustusi, ent tegelikult on tegemist siiski pigem propagandistliku dokumendiga, mis peab aitama teadvustada maakonna rahvale liikumise ja spordi olulisust: lepingus mainitud summad on nii või naa vastavates eelarvetes juba fikseeritud.

President Arnold Rüütel lepingule alla ei kirjutanud, küll aga aitas oma kohalolekuga dokumenti väärtustada.

“Eesti inimeste tervis on mitmete näitajate poolest kordi kehvem kui põhjanaabrite soomlaste oma,” ütles Arnold Rüütel. “Paljus on see tingitud just sellest, et inimesed ise oma tervise eest ei hoolitse: presidendi akadeemilise nõukogu andmetel oleneb meie tervis enam kui 50% ulatuses meist endist.”

Kohe pärast leppe allkirjastamist näitasid president ja tema abikaasa isiklikku eeskuju ning suundusid tervisespordileppele alla kirjutanud ametiisikute, Jõgevamaa omavalitsus- ja spordijuhtide, Pala Põhikooli õpilaste ja muude spordihuviliste eesotsas kepikõnnile Pala metsa.

Algas president Arnold Rüütli eilne visiit aga Põltsamaalt, kus ta külastas E-Piima Põltsamaa juustutööstust, kohtus kultuurikeskuses maakonna omavalitsusjuhtidega ja tegi jalutuskäigu Sõpruse pargis. E-Piima juustutööstus, mida tutvustasid E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ja tööstuse juhataja Uno Saks, jättis presidendile sügava mulje mitte ainult kui igati kaasaegne ja rahvusvahelisel turul konkurentsivõimeline tootmisüksus, vaid ka kui üks väheseid meie oma põllumajandustootjatele kuuluvaid töötleva tööstuse ettevõtteid.

“Kui piimatööstus kuulub piimatootjaile endile, siis ei ürita üks pool teise arvelt kasu lõigata, vaid kumbki mõistab, et nii kvaliteetse piima kui ka konkurentsivõimeliste piimatoodete saamiseks on vaja investeerida,” ütles Arnold Rüütel. “Ka sõjaeelse Eesti põllumajanduse edu aluseks olid kooperatsioonil põhinevad töötleva tööstuse ettevõtted. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algaastatel sattus kooperatsioon kui põhimõte põlu alla, kuna seda hakati ekslikult pidama nõukogude ja kolhoosiaja igandiks. Nüüd on aeg see taas ausse tõsta, kuna kooperatsioonil põhinevad ettevõtted aitavad stabiliseerida ühiskonda.”

Kohtumisel maakonna omavalitsusjuhtidega kiitis president Jõgevamaad kui kiiresti arenevat ja värskeid ideid genereerivat maakonda, rääkis Eesti võimalikest tulevikusuundumustest ning selgitas, mis kaalutlustel ta jättis 9. mail Moskvasse võiduparaadile minemata.

Mustvees külastasid härra ja proua Rüütel Mustvee Gümnaasiumi ja vanausuliste kirikut, Palal kohtusid nad aga pärast kepikõndi ümbruskonna seltside ja seltsingute esindajatega.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus