Pranglimine nõuab head pead ja kiiret kätt

Peastarvutamine ehk pranglimine tähendab matemaatiliste tehete lahendamist abivahendeid kasutamata. Peastarvutamise oskust lihvivad ja arendavad Eesti pranglijad www.miksike.ee lehel. Sel veebiküljel käin ka mina oma oskusi parandamas. Aja jooksul on mulle selgeks saanud, et pranglimisel läheb lisaks heale matemaatikaoskusele tarvis ka nobedat kätt, et vastus õigesse lahtrisse ära märkida. Pranglimiseks on kindlasti tarvis head arvuti kasutamise ja Interneti tundmise oskust, sest ilma selleta ei saa end võistluste jaoks treenida.

Ka peastarvutamise võistlused peetakse arvuti abiga miksike.ee lehel. Järgmine neist toimub juba märtsis, kus loodan oma kooli hästi esindada. Pranglimises on mitu ala. Kolme põhirühma kuuluvad naturaalarvud, täisarvud ja kümnendmurrud. Eelmainitud arve liidetakse, lahutatakse, korrutatakse, jagatakse, lüngatakse ja võrreldakse. Minu parimad tulemused seni on olnud kümnendmurdude liitmises tavaväljakul, naturaalarvude võrdlemise, täisarvude lahutamise ja jagamise sprindis ning naturaalarvude lünkamises tavaväljakul. Nendel aladel olen ka maakonnas esikohal, klassivend Jorgen on paremuselt teine. Maakonnas ja ka vabariigis on sellel alal headel kohtadel Mustvees elava perekond Gilli koolis käivad lapsed.

Pranglimisel on loomulikult ka oma tehnika. Igaüks kasutab seda erinevalt. Professionaalidel on välja kujunenud teatud nipid, kuidas kiiresti ja osavalt peast arvutada. Ennast liigitan ma

“oskajate“ klassi. Tee professionaalide tasemeni on veel pikk. Minu arvutamisoskust on arendanud ja mind sel alal toetanud õpetaja Mare Maasik, kelle abita poleks ma nii kaugele jõudnud.

RIIVO RIVIMETS

blog comments powered by Disqus