Praegune võimuliit on tegutsenud valla arendamise huvides

Volikogu liikmed Toivo Kivi ja Einar Hinno on minu vallavanemaks asumisest alates ehk 2013. aasta 21. novembrist saatnud Lohusuu Vallavalitsusse üle 20 erineva järelepärimise, märgukirja ja teabenõude. Nad ei ole kunagi ega mitte millegagi rahul. Mulle heidetakse ette kõike, kusjuures suures osas ka neid tegemata töid, mis oleks pidanud nende vallajuhtideks olemise ajal juba ammu tehtud olema. Sellepärast ei pea ma vajalikuks kommenteerida nimetatud isikute iroonilisi süüdistusi, mille taust palju põhjalikumat lahtiseletamist vajaks, kui see naabermaakonna ajalehes kohane oleks.

Lohusuu praegune võimuliit on tegutsenud Lohusuu valla edasiarendamise ja heaolu huvides täpselt nii palju, kui seda on lubanud valla eelarve, ja ma ei leia, et elu Lohusuu vallas oleks varasemate perioodide või naaberomavalitsustega võrreldes halvem.

Kui lugupeetud vallavolikogu liikmete arvates on Lohusuu valla arengu võtmeks Pavel Kostromin, siis ka selles osas jääksin ma eriarvamusele. Lohusuu valla käekäik ei sõltu ainult ühe inimese olemasolust või puudumisest vallavalitsuse eesotsas. Väga oluline on ka vallaelanike omavaheline läbisaamine ja suhtumised. Ühise eesmärgi poole liikumine on alati lihtsam kui erinevates suundades kisklemine. Elan ise Lohusuu vallas, olen siin koolis käinud, siin oma lapsed üles kasvatanud ning töötanud aastaid Lohusuu valla sotsiaalspetsialistina, mistõttu tunnen hästi oma valla inimesi ja nemad tunnevad mind. Muredega pöördutakse ikka vallavalitsusse ja mul on selle üle ainult hea meel, sest see annab teadmise, et meid usaldatakse.

Igal vallavanemal on paratamatult oma “käekiri” ja erinevad on ka omavalitsusjuhtide arusaamad vastutusest. See, et mina isiklikult Pavel Kostrominiga luurele minna ei julge, ei tähenda, et keegi teine ei võiks seda teha ja et mul midagi selle vastu oleks.

Koostööd Mustvee linnaga ei ole Lohusuu vald kunagi välistanud ega välista ka praegu. Soovin Mustvee linnale siiralt edu ja veelgi paremaid aegu, sest päris paljud Lohusuu valla lapsed käivad Mustvee gümnaasiumites ning Mustvee muusika- ja kunstikoolis. Oleks kahju, kui kasvõi üks neist koolidest suletaks. Kui meie naabritel läheb hästi, siis on ka meil palju kergem.

i

ANNELI KAASIK, Lohusuu vallavanem

blog comments powered by Disqus