Pooleteise nädalaga on tulekahjudes hukkunud kümme inimest

Poolte hukkunute kohta on ekspertiisi tulemusena teada ka hukkumise põhjus, milleks on hooletus suitsetamisel. Samuti on ekspertiisi tulemusena teada veel asjaolu, et kümnest hukkunust vähemalt neli olid tulekahju toimumise ajal alkoholijoobes. Kõik kaheksa tulekahju toimusid eluhoonetes, kümnest hukkunust seitse olid meesterahvad, kolme hukkunu sugu on veel tuvastamisel. Sel aastal on toimunud hoonetes 3488 tulekahju, tänase päeva seisuga on neis hukkunud 104 inimest, neist viis last. Eelmisel aastal oli tulekahjusid hoonetes 4174, neis hukkus 127 inimest. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus