Põltsamaale tulevad nelja riigi noored

Projekti raames toimuvad mitmesugused töötoad, milles õpitakse lahendama konflikte eri rahvuste vahel ning muutma noori sallivamaks ja tolerantsemaks. Huvitava ja aktiivse tegevusega on sisustatud kogu nädal.

Noorsoovahetusprojekti kirjutasid ja viivad läbi noorteühenduse Juventus liikmed Heidi Paaborti juhendamisel. Projekt sai heakskiidu ja toetuse programmilt Euroopa Noore. Samuti toetavad noorte aktiivseid tegemisi AS Põltsamaa Felix, TÜ E-Piim, kauplus Magus Maius, AS Merit Tarkvara, Jõe pood, OÜ Lossipagar. Veel on suureks abiks Eve Samberg ja noorsoovahetuses osalevate noorte vanemad.

KADI NOOL, 

NÜ Juventus

 

blog comments powered by Disqus