Põltsamaale on plaanis rajada tervisekeskus

Sihtasutus Põltsamaa Tervis, mille põhitegevuseks on osutada eriarstiabi, koduõenduse, hooldusravi ja füsioteraapia teenust, kavandab rajada esmatasandi tervisekeskuse , renoveerides selleks Lossi tänav 49 asuva hoone ja tehes sellele juurdeehitise. Samuti renoveeritakse Puurmani alevikus Tallinna maantee 1 asuvad ruumid.

Neljapäeval toimus Põltsamaa vallavolikogu erakorraline istung, kus oli arutusel laenu võtmine projekti kaasfinantseerimiseks. Rahandusministeerium on 16. mail 2017 tehtud otsusega rahuldanud sihtasutuse Põltsamaa Tervis projekti „Põltsamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine“.

Projekti kogumaksumus on 2 288 267 eurot, millest omafinantseeringu suurus on 1 299 573 eurot. Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarvest on tervisekeskuse kaasfinantseeringuks kavandatud 450 000 eurot, sihtasutuse omafinantseeringuks 200 000 eurot. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder lausus, et sihtasutusel endal niisuguseid tuluallikaid ei ole, et kaasfinantseering kogu ulatuses tagada. Sellest tulenevalt on täiendav kaasfinantseeringu summa 649 573 eurot ja Põltsamaa vallavolikogu otsustas enamushäältega garanteerida vallapoolse kaasfinantseeringu summas kuni 650 000 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus