Põltsamaale on plaanis rajada staadion

Põltsamaal on viimased kümmekond aastat kõne all olnud vajadus uue staadioni järele. Linnas on küll üks staadion laululava kõrval Kuuse ja Lille tänava vahelisel alal, ent see ei vasta tänapäevastele nõuetele ning on koolimajast liialt kaugel.


Kolmapäeva õhtul toimus Põltsamaal vallavalitsuse majas arutelu tulevase staadioni teemal. Seda juhtinud Põltsamaa vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus lausus, et üksikasjadest, näiteks mitu rada peaks tulevasel staadionil olema, esialgu ei räägita. Detailid  selguvad ehitusprojekti koostamisel.

Mõisapark seab omad nõuded

Annuse sõnul tuleb jätta staadioni ehitamiseks piisavalt ruumi. Erinevalt varasemast planeeringu arutelust tänavu aprillis, on nüüdseks määratud kaks hoonestusala. Ühele alale võib ehitada staadioni, teisele hooned.

„Staadioni ehitamine on planeeritud Pajusi maantee ja mõisapargi vahelisele alale, mis on piisavalt suur, et täpsemat asukohta planeerimise käigus siia-sinna nihutada. Mõisapark on muinsuskaitseline objekt ja seetõttu peab Pajusi maanteelt vaade mõisapargile säilima,” rääkis Annus.

Kahele poole staadioni on kavandatud parklad 70-80 sõiduki tarvis. See number võib planeerimise käigus muutuda. Hooned võib rajada kahele poole staadioni Kuuse tänava ja Pajusi maantee nurgale ning pargipoolsesse otsa.

Staadioni kavandatakse riigimaale ja enne ehitustöödeni jõudmist tuleb see maa-ala munitsipaalomandisse taotleda. Anti Annus lausus, et tuleva aasta veebruaris-märtsis peaks planeering valmis olema. Seejärel saab asuda ehitusprojekti koostama.

Põltsamaa spordimees Margus Ääremaa küsis Põltsamaa vallavalitsust esindanud Margus Metsmalt, kas Põltsamaa valla järgmise aasta eelarvesse on mingi summa staadioni jaoks kavandatud.

Metsma sellele küsimusele vastata ei osanud, vaid ütles täpsustuseks, et rahastamise küsimusega tegeleb vallavolikogu. Kui staadioni planeering sellel aastal Põltsamaa vallavolikogus kinnitust ei saa, ei ole võimalik kavandada eelarvesse ka raha projekteerimiseks.

„Ühinemislepingus on sõnaselgelt kirjas, et staadion Põltsamaale rajatakse. Kas ühinemislepingu kokkuleppe kohaselt ei oleks võimalik staadioni rajamiseks raha eraldada,“ küsis Margus Ääremaa.

Staadioni hind veel ebaselge

Ta tõi näiteks et kuue jooksurajaga rahvusvahelistele standarditele vastav ja kevadel valmis saanud Tabasalu staadion maksis ca 1,5 miljonit eurot, aga Põltsamaale kavandatava staadioni puhul räägitakse 4 ‒ 4,5 miljonist eurost.

Ääremaa ei mõista, kust niisugune summade erinevus tuleb. Ka Anti Annus lausus, et tema ei mõista, kust see neljamiljoniline summa on võetud. Annuse sõnul tuleb esmalt kokku leppida, mitme jooksurajaga ja heitealaga staadioni rajada soovitakse.

Margus Ääremaa arvas, et vaidluskoht võib tekkida ainult kergejõustiklaste ja jalgpallimängijate vahel, kui ühed soovivad mänguväljakule kunst- ja teised pärismuru. Praegu asuvad staadioni ehitamiseks planeeritud maa-alal mitme linlase aiamaad. Anti Annuse sõnul võivad peenraomanikud maad rahulikult edasi kasutada, kuni reaalse ehitustegevuseni ei ole jõutud.

Anti Annus lausus, et detailide osas on tarvis kokku leppida, et protsessiga edasi saaks liikuda. Planeeringuspetsialisti sõnul tuleb arvestada sellega, et projekteerimise faasis ei ole enam suuremaid muutusi teha võimalik ning raha eraldamisel on oluline teada, milliseks võib kujuneda kavandatava staadioni maksumus.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus