Põltsamaale kogunevad taas noored puhkpillimängijad

Juba kahekümnel korral on noored puhkpillimängijad Põltsamaale suvekooli kogunenud. Selline suvine muusikalaager saab Põltsamaal teoks ka tänavu. 21. suvekool algab eeloleval pühapäeval, 13. juulil ja kestab 18. juulini.

 

Suvekooli korraldaja Anne Kaus lausus, et kui varasematel aastatel tuli mõnedele hiljem registreerunud noortele koht üles ütelda, siis tänavu oli osaledasoovijaid mõnevõrra vähem. Ilmselt on põhjuseks äsja Tallinnas lõppenud üldlaulupidu, aga seetõttu ei tulnud seekord ühelegi soovijale eitavat vastust anda.

 

Külalised Hollandist

Puhkpillimängijate vägi on samas tavapärasest hoopis suurem, sest suvekooli paaril-kolmel esimesel päeval mängib siinsete noortega kaasa ka 17-liikmeline orkester Woodwinds Philips Symphony  Orchestra Hollandist. Koos külalistega antakse neljapäeval, 17. juulil kontsert Põltsamaa kirikus.

Kaus lausus, et suuri muudatusi puhkpilli suvekoolis kavandatud ei ole, sest traditsioonid väärivad järgimist. Küll on vahetunud kaks pedagoogi. Kakskümmend aastat Põltsamaa puhkpilli suvekoolis saksofonimängijaid juhendanud professor Olavi Kasemaa asemel asub tänavu noori õpetama Ursula Chillaud Heino Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist. Ta on täiendanud end erialaselt ka oma abikaasa kodumaal Prantsusmaal. Vaskpillimängijaid juhendanud Tõnu Soosõrve asemel tuleb noori õpetama Põltsamaa puhkpillimängijate suvekooli kasvandik Tanel Juksaar, kes on lõpetanud kõik Eesti madalama ja kõrgema astme muusikaõppeasutused. Vahepeal on Tanel Juksaarest  muide saanud noor pereisa.

Dirigeerima tulevad  Riivo Jõgi ja Urmas Mägi. Riivo Jõgi oli ka Tallinnas äsja lõppenud üldlaulupeo kõige noorem helilooja, kes kirjutas ühendpuhkpilliorkestri poolt esitatud pala. Mida suvekoolis  õpitakse ja ette kantakse, seda otsustavad dirigendid lähtuvalt sellest, millise tasemega noored osalevad, st mis neile jõukohane on.

 

Tänukirjad Avinurmest

Traditsiooniliselt on noori Põltsamaa suvekooli tulnud igast  Eestimaa nurgast. Paaril viimasel aastal on silma hakanud Avinurme noored puhkpillimängijad. Sealsetelt lapsevanematelt on suvekooli korraldajateni jõudnud ka kirjad, kus neid tänatakse, et lapsed suvel sellise õppimis- ja harjutamisvõimaluse saavad. Puhkpillimängijate suvekooli korraldajatele on heaks koostööpartneriks Põltsamaa ühisgümnaasium, kesa aitab majutuse ja toitlustamisega, samuti EELK Põltsamaa kogudus, kes on võimaldanud korraldada  kirikus kontserte, samuti on abiks olnud Põltsamaa kultuurikeskus. Anne Kaus lausus, et Põltsamaa suvekoolis on majutustingimused oluliselt paremad kui mujal noorte muusikute suvekoolides, kus magatakse suurtes ruumides madratsitel. Suvekooli raames antakse kaks kontserti, traditsiooniline ühiskontsert toimub Põltsamaa kultuurikeskuses reedel, 18. juulil.

 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus