Põltsamaale kavatsetakse rajada kaks hooldekodu

Viimase poole aasta jooksul on kaks ettevõtjat avaldanud soovi rajada Põltsamaa linna hooldekodu. Üks planeering on peagi avalikkuse ette jõudmas, teine ettevõtja on linnavalitsuse korralduse projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumise kohta Tartu Halduskohtus vaidlustanud. Linna ehitusnõuniku hinnangul võiks Põltsamaa linnas tegutseda kasvõi kolm-neli hooldekodu.

Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõunik Kersti Viggor meenutas linnavolikogu liikmetele peetud ettekandes, et mullu augustis käis eelmise Põltsamaa linnavolikogu liikmetele oma plaanidest rääkimas aktsiaseltsi Lõuna-Eesti Hooldekeskus juhatuse liige Vambola Sipelgas, kelle sooviks on rajada Põltsamaale 150- kohaline hooldekodu.

Põltsamaa linnas oli olemas kehtiv detailplaneering asukohaga Viljandi maantee 2b, kuhu oligi kavandatud hooldekodu rajada. Edasisse menetluse käigus selgus aga, et planeering ei vasta hooldekodu rajamiseks vajalikele nõuetele, kus peamiseks puuduseks oli juurdepääsutee asukoha puudumine. Seoses sellega otsustati koostada alale uus detailplaneering. Möödunud aasta 15. oktoobril algatas Põltsamaa linnavolikogu Viljandi maantee 2b ja selle lähiala detailplaneeringu. Seda asusid koostama OÜ FE Arhitektid Katrin Baumann ja Heli Ernesaks. Praeguseks on planeering jõudmas avalikustamise etappi ning nüüd valmistatakse linnavolikogu jaoks ette eelnõud, millega tehakse ettepanek planeering vastu võtta ning määrata selle avalikustamise aeg ja koht.

 

Põltsamaa Hooldekodu soovib endise telegraafihoone ümber ehitada

Nüüdseks on hooldekodu rajamisest Põltsamaale huvitatud veel teinegi firma – MTÜ Põltsamaa Hooldekodu. Käesoleva aasta 14. jaanuaril esitas see ettevõte Põltsamaa linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse, millega avaldatakse soovi Põltsamaal aadressil Tartu maantee 1a asuv hoone ehk endine telegraafihoone hooldekoduks ümber ehitada. Samas on MTÜ Põltsamaa Hooldekodu registreeritud äriregistris kõigest mõni päev enne selle taotluse esitamist, täpsemalt 8. jaanuaril.

Äriregistri andmetel on MTÜ Põltsamaa Hooldekodu seotud osaühinguga Pandivere Pansion, mis pakub hoolekandeteenust Väike-Maarja vallas Vao külas. Kersti Viggori sõnul on ka Tartu maantee 1a kinnistul olemas kehtiv detailplaneering, millest paraku ei nähtu ühtegi võimalust, et sellele alale hooldekodu võiks rajada. Seetõttu jõudis Põltsamaa linnavalitsus otsusele, et praegu MTÜ-le Põltsamaa Hooldekodu projekteerimistingimusi ei väljastata ja et sellele alale, kus endine telegraafihoone asub, tuleb koostada uus detailplaneering. Ehitusnõuniku sõnul pole linnavalitsuse liikmetele selge, kuhu tuleksid hooldekodu juurde parkimiskohad, kuidas pääseksid sinna ligi päästeteenistuse ja kiirabi sõidukid, kuhu tuleksid hoolealustele mõeldud jalutusalad jne. Lisaks tuleks kõnealuse hoone kasutamise otstarbe muutmise protsessi kaasata ka naaberkinnistute omanikud ja teised asjast huvitatud osapooled.

Kaks arendajat

Kersti Viggori sõnul on ajakirjanduse vahendusel jõudnud temani info, et hooldekodu rajamist planeerivad ettevõtjad  ei ole linnavalitsuse otsusega rahul. Põltsamaa Hooldekodu MTÜ on linnavalitsuse 27. jaanuari korralduse vaidlustatud Tartu Halduskohtus.

Ehitusnõunik lausus, et kahjuks pole linnavalitsuse töötajatel olnud võimalik Tartu maanteele hooldekodu plaanivate inimestega silmast silma kohtuda. 26. veebruaril saatis Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots MTÜle Põltsamaa Hooldekodu kutse tulla 10. märtsil kohtumisele Põltsamaa linnavalitsusse, et kõnealune teema läbi arutada.

Viggori sõnul on ajakirjanduses ilmunud MTÜ Põltsamaa Hooldekodu plaanidega seoses valeväiteid ja -informatsiooni. Pärast 1. veebruari Vooremaas ilmunud linnavalitsuse istungi materjalile toetuvat artiklit kirjutas piirkondlik ajaleht Vali Uudised, et Vooremaas ilmunust võiks välja lugeda, et hooldekodu plaanitav asukoht on vahepeal muutunud. Linna ehitusnõunik Kersti Viggor tunnistas kirjalikult, et Vooremaa ajakirjanikule pole tal midagi ette heita. “Viitasin linnavolikogu istungil 14. veebruari ajalehes Vali Uudised ilmunud artiklile “Hooldekodu ehitamine jälle päevakorral”. Selles artiklis olev info on eksitav ja osaliselt vale.”

Kersti Viggor rõhutas linnavolikogus, et AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus ja MTÜ Põltsamaa Hooldekodu on erinevad juriidilised isikud, kes mõlemad soovivad Põltsamaale hooldekodu rajada. Lõuna-Eesti Hooldekeskus soovib rajada hooldekodu aadressile Viljandi maantee 2b ja Põltsamaa Hooldekodu aadressile Tartu maantee 1a. Tegemist on täiesti erinevate menetlustega, mis ei ole omavahel kuidagi seotud.

 

Linnas võiks olla kolm-neli hooldekodu

Põltsamaa linnavolikogu liige Guido Pook küsis, kas tegemist on konkureerivate firmadega. Kersti Viggor lausus, et kui need mõlemad ettevõtted Põltsamaale hooldekodu rajavad, siis saavad neist kindlasti ka konkurendid. Paraku pole MTÜ Põltsamaa Hooldekodu oma plaane Põltsamaa linnavalitsuses tutvustanud ja seetõttu pole ka teada, kui palju kavandatavasse hooldekodusse kohti on planeeritud ja kui palju töökohti sinna tuleb.

Ehitusnõunik ütles, et kui Lõuna-Eesti Hooldekeskus on algusest saadik oma plaane linnavalitsusele tutvustanud ja nendega sidet pidanud, siis Põltsamaa Hooldekodu puhul on nad kahjuks teadmatusse jäetud. Linnavolikogu liige Anti Orav märkis, et on tõeliselt positiivne, kui Eestis saab asutada ettevõtteid väga kiiresti. Orav avaldas lootust, et see hetkeline ebakõla MTÜ-ga Põltsamaa Hooldekodu suudetakse lahendada Põltsamaa jaoks võimalikult positiivses suunas.

Kersti Viggor ütles, et tegelikult tunneksid nad heameelt sellest, kui Põltsamaa linnas kasvõi kolm-neli hooldekodu tegutseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus