Põltsamaale kavatsetakse luua ülemaakonnaline noorsootöö keskus

Juventuse juhatuse esimees Heidi Paabort rääkis, et noorsooasutus, mida praegu kutsutakse Jõgevamaa Noorsootöö Koordineerimise ja Ressursikeskuseks, hakkaks plaani järgi edaspidi korraldama nõustamis- ja koolitamistööd, viiks ellu  projekte, korraldaks noortesündmusi ning pakuks kokku kolmekümmet kuni viitkümmet teenust.

“Oma töö alustamiseks püüame Põltsamaale sobiva maja leida. Kuigi peakontor on kavandatud Põltsamaale, oleksid meie tegevuse sihtrühmaks noored ja nende tegevusest huvitatud inimesed kõigis Jõgevamaa omavalitsustes,” märkis ta.

Katusorganisatsioon koondaks kõik keskused

Juventuse juhatuse liige Karin Tõnts ütles, et avatud noortekeskused tegutsevad Jõgevamaa erinevates paikades. “Samas on tunda tarvidust ühenduse järele, mis koondaks endasse kõik noorsootööga seotud tegevusvaldkonnad ning omaks terviklikku teemakohast infopagasit. Kindlasti tuleks abistada ja toetada piirkondade noortejuhte, innustada ja motiveerida nende tööd,” rõhutas Tõnts.

Juventus on Jõgevamaa Noorsootöö Koordineerimise ja Ressursikeskuse alaliste  koostööpartneritena arvestanud Jõgevamaa Nõustajate Ühendust, tööturuametit ja kriminaalhooldusosakonda, kellele oma kavatsusi ka tutvustatud on.

“Selline  noorsootöö keskus võimaldaks lisaks meie praegusele asukohale Jõgeval  korraldada nõustamist ka Põltsamaal,” tõdes Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse projektijuht Maire Püss. “Arvestades Juventuse kogemusi rahvusvahelisel suhtlemisel, on põhjust uskuda,  et loodaval organisatsioonil kujuneb märkimisväärne roll Jõgevamaa noorte lävimisel mitmete riikide eakaaslastega ning ühiste kokkusaamiste ja ettevõtmiste organiseerimisel,” lisas Püss.

Positiivsed reageeringud

Karin Tõntsi sõnul tegeldakse praegu keskuse loomise idee ja eesmärkide võimalikult põhjaliku tutvustamisega ja selgitamisega.  Positiivseid reageeringuid on mitmetelt maakonna noortekeskustelt ja noorteühendustelt juba saadud. “Meie plaanidega on kursis haridus- ja teadusministeerium. Sel neljapäeval osalesime koos Heidi Paabortiga Tartus rahvusvahelisel konverentsil “Totaalne muutumine ? kas see on vajalik??, kus samuti rääkisime oma mõtetest, mida teostada soovime,” rääkis Tõnts.

Noorsootöö Koordineerimise ja Ressursikeskuse töö käivitamisel loodetakse ka omavalitsuste mõistvale suhtumisele ja toetusele. Heidi Paabort ja Karin Tõnts esitlesid Juventuse kavatsust  Palal toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul, kus esineti rohkem  kui tunnipikkuse ettekandega ning vastati vallavanemate ja linnapeade küsimustele.

Kohalikud juhid suhtuvad sümpaatiaga

Otsust noorsootöökeskuse  rahastamiseks omavalitsusliit küll veel vastu ei võtnud, kuid üldiselt suhtuvad paljud kohalikud juhid selle moodustamisplaani sümpaatiaga.

“Sellise katusorganisatsiooni loomine on iseenesest väärt mõte. Väga hea, kui kujuneb välja keskus, kes koordineerib noorsootööd kogu Jõgevamaal. Ettevõtmiseks vajaliku raha saamiseks tuleb mõistagi omajagu vaeva näha,” ütles Torma vallavanem Riina Kull. “Ühtlasi peame vajalikuks noorsootöö tugevdamist oma koduvallas ja lähiajal alustavad tegevust noorsootöötajad nii Torma kui ka Sadala piirkonnas, ” lisas ta.

 “Noorsootegevuses kuluks ära senisest märksa rohkem kogemusi ja kompetentsi. Seepärast on Noorsootöö Koordineerimise ja Ressursikeskuse loomine igati väärt tegu, mis aitaks kaasa noorte silmaringi avardamisele, mitmete pahede vältimisele ning positiivse ja tervisliku ellusuhtumise kujundamisele. Kindlasti peaks tulevasel noorsootöökeskusel tekkima tugev side kohalike noorsoo-organisatsioonidega, kes seal nõu ja abi saaksid,” nentis Saare vallavanem Jüri Morozov.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus ütles, et nad tegelevad praegu ka oma vallas noortekeskuse töölerakendamisega. Kindlasti oleks teretulnud organisatsioon, mis piirkondlikke noorsootööasutusi nõustama ja suunama hakkaks,” lisas ta.

“Juventus on ennast edukalt tõestanud Allika Avatud Noortekeskuse avamisel Põltsamaal, mitmete projektide koostamisel ja elluviimisel. Usun, et meie linna noorteühendusel jätkub pealehakkamist ja tahet teostada idee, mis mõeldud kogu Jõgevamaa   noortele, ” lausus Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus