Põltsamaalased tutvusid Kõrveküla lasteaiaga

 

Eelmisel teisipäeval külastas Põltsamaa linna delegatsioon Tartu valla Kõrveküla lasteaeda “Päikeseratas”.

Tartu vallas  võtsid külalisi vastu vallavanem Aivar Soop, Raadi Sihtasutuse juhataja Jüri Reinpõld ning lasteaia direktor Jana Rosenthal.


Lasteaiahoone Kõrvekülas sai 2009. aastal juurdeehitise ja selle vanem osa renoveeriti. Külaliste põhilised huviobjektid olid sealsed päikesepaneelid ja tuulegeneraator.

Põltsamaa linnast  sõitis Tartu valda seitsmeliikmeline delegatsioon, mille koosseisu kuulusid Põltsamaa linnavalitsuse esindajad eesotsas linnapea Jaan Aiaotsaga, kaks lasteaia “Mari”  ning kaks lasteaia “Tõruke” töötajat.

“Tõrukese” direktori Helje Tamme sõnul tekkis idee  Kõrveküla lasteaeda külastada seoses sellega, et hetkel on käimas nende lasteaia katuse soojustamine, mida teostab kohalik ehitusfirma Bueno OÜ. Selle juhataja Vitali Goroško tegi Tartu valla Kõrveküla lasteaia alternatiivenergeetika projekti ehitustöödel omanikujärelevalvet ning  temalt saadud info ajel tekkiski idee sõita koos uuenenud lasteaiahoonet vaatama.  

Toetuse projekti “Kõrveküla lasteaia energiavajaduse osaline katmine alternatiivsete energiaallikatega” teostamiseks sai lasteaia kinnistut haldav Raadi Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnakorralduse programmist.

Riigihanke tulemusena osutus töövõtjaks Leidi Consult OÜ, kes paigaldas hoone katusele 40 vaakumtoru-päikesepaneeli kogupindalaga 160m2 ja vertikaalteljega, 6 kW nominaalvõimsusega tuulegeneraatori.</p>

Päikesepaneelide planeeritav tootlikkus on 212 MWh aastas ja see peaks katma ca 40 protsenti hoone soojavajadusest. Tuulegeneraatori tootlikkus on 9MWh/a ja see katab ca kuus protsenti aastasest elektritarbimisest.

Teatavasti on meie kliimas päikese aktiivsus tunduvalt suurem suvel ja siis jääb osa päikesepaneelide abil toodetavast energiast üle. Seetõttu kavandatakse järgmist projekti, et ühendada päikesepaneelid maaküttega ning rajada soojaveetorustik lasteaiast Kõrveküla põhikoolihooneni.

Helje Tamme sõnul on ka Põltsamaal mõeldud alternatiivsete energialiikide kasutuselevõtule, ent praegu puudub selleks raha. Tartu vallal tuli Kõrveküla lasteaias Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu rahastatud projektis katta omaosalusena 13,13 protsenti projekti kogumaksumusest. “Kui projekti omaosaluse suurus oleks üle 100 000 euro, siis Põltsamaa linnal sellist summat praegu kusagilt võtta ei oleks. Kuid ma loodan, et peagi ajad ja olud paranevad ja ka Põltsamaa linn saab alternatiivenergia kasutuselevõtule mõtlema hakata,” lausus Helje Tamme.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus