Põltsamaal tunnustati parimaid õppureid ja tegusaid noori

Kamaris jagati läinud nädala neljapäeval kiitust parimatele koolinoortele ja tegusatele noorteühendustele.


Õpilasi tunnustati väga heade õppetulemuste eest üldhariduskoolis ja huvikoolis – muusika-, spordi- ja kunstikoolis – või eduka esinemise eest olümpiaadidel õppeaastal 2019/2020. Niisamuti pälvisid tänusõnu noored, kes on teinud vabatahtlikku tööd, olnud eeskujuks teistele ning panustanud Põltsamaa valla ja kogukonna arengusse. 
Sellel aastal vääris esiletõstmist 80 noort, kes olid kutsutud koos vanematega vallavanema vastuvõtule Kamarisse. Vastuvõtt oli sel aastal korraldatud kahes osas, et tagada kõigile hea olemine ja turvalisus.
„Vallavanema vastuvõtule kutset saades olin väga üllatunud, sest ei osanud seda oodata. Saada tegusa noore tunnustuse osaliseks teist aastast järjest on meeldiv, kuid eelkõige motiveeriv. Eriti tore on see, et tunnustatakse ka neid, kes pole enam koolinoored. Kindlasti tuleks vallal ka edaspidi märgata tunnustamist väärt tublisid õpilasi ja aktiivseid noori,“ ütles noortevolikogu liige Ann Pedosk.
Noorte eestvedaja, Põltsamaa ühisgümnaasiumi huvijuht Helena Nõmmik ütles: „TPN noored (Tegusad Põltsamaa noored – toim) on noored, kes tahavad ja teevad!“

GERLI RÄNI

blog comments powered by Disqus