Põltsamaal traditsiooniliselt

Põltsamaa kultuurikeskusse kogunesid teisipäeval linna haridusasutuste ning Põltsamaa Ametikooli õpetajad. Mõistagi peeti sel puhul kõnesid ning tunnustati parimaid pedagooge.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots tunnistas, et tal on õpetajate ees seistes ikka veel väike värin sees, ehkki tema eas peaks sellest  juba üle saama. Linnapea sõnul on tõsisema muutuse õpetajate töös kaasa toonud uus põhikooli- ja gümnaasiumi- seadus, mis seob omavahel tihedamalt kooli ja kohaliku omavalitsuse. Üsna äärmusliku meetmena on nüüd kohalikul omavalitsusel võimalus lapsevanemaid karistada, kui lapsega midagi väga hullu juhtub ja kool temaga enam hakkama ei saa. Linnapea kinnitusel on Põltsamaa linnavalitsuse esindajad ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhtkond arutlenud üheskoos selle üle, kust jookseb piir õpetamise, arusaamise, mõistmise ja karistamise vahel. Tänapäeval on kooli roll hariduse andmisel laienenud selles osas, et lisaks noortele inimestele tuleb nüüd elukestva õppe raames jagada teadmisi ja oskusi ka täiskasvanutele.  

Kooli positsioon paranenud

Hinnates Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajate tööd viimase aasta jooksul, tõdes linnapea, et õpetajaskond on oma töö tulemuslikkuse poolest sammukese edasi astunud ning koolide pingereas parema positsiooni välja võidelnud. Jaan Aiaotsa sõnul on uuringud tõestanud, et õpetamise tulemuslikkuse määrab ära ikkagi õpetaja oma tahte, oskuste ning suutlikkusega.

“Meie riigi haridussüsteem on nii tugev ja õpetajate kvalifikatsiooninõuded nii kõrgele tõstetud, et sellest veelgi ülespoole minna oleks väga keeruline,” lausus Aiaots.

“Meie väike riik ei oleks vastu pidanud siin aset leidnud muutustele ja heitlustele, kui meil poleks olnud tugevat haridussüsteemi ja kvalifitseeritud õpetajaskonda, kes on muutustele vastu pidava vundamendi ladunud,” tunnustas Põltsamaa linnapea õpetajate panust Eesti riigi arendamisel ja noorte inimeste maailmapildi kujundamisel.

Aasta õpetaja tiitliga pärjatud klassiõpetaja Heli Lehiste sõnul teeb õpetajatöö meeldivaks võimalus viibida noorte inimeste keskel ja nende arenemise jälgimine. Praegu on Heli Lehiste jõudnud oma õpilastega kuuenda klassini ja tal on väga kahju neid n-ö ära anda.

Õpetaja Lehistele teeb  

Lastega saab vaielda

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Erika Sari annab tunde kaheksandate kuni kaheteistkümnendate klasside õpilastele, kuid on õpetanud ka algklassilapsi ning praktiseerinud pedagoogina lasteaiaski.

“Mulle meeldivad lapsed ja nende vanusel pole tähtsust,” kinnitas Sari, tunnistades, et talle meeldib lastega vaielda ning mõnede probleemide üle diskuteerida. “Filosoofiatundides ma lausa ootan, et lapsed minuga vaidlema hakkaksid,” rääkis õpetaja.

Varem Võhmas töötanud Erika Sarile meeldib Põltsamaa koolis rohkem. “Siin on suurem kool ja õpilaste hulgas n-ö tippusid rohkem. See paneb õpetaja tööle ning muudab tema töö huvitavamaks,” tõdes õpetaja, kes tunneb rõõmu selle üle, et uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus võimaldab õpilastel rohkem spetsialiseeruda neile sobivatele õppeainetele. Ta paneb lapsevanematele südamele, et nad oma laste andeid märkaksid ja neid rohkem toetaksid — mitte ainult materiaalselt, vaid ka vaimselt.

“Kui vanemad leiavad võimaluse sõita Kanaaridele, kuid ei saa osta lapsele paari suuski, siis see teeb mind kurvaks,” tunnistas õpetaja.

Põltsamaa aasta õpetaja tiitli pälvisid

*Erika Sari ja Heli Lehiste Põltsamaa Ühisgümnaasiumist

*Virve Kirsel ja Maret Reinpõld Põltsamaa Ametikoolist

*Hille Müür lasteaiast Mari

*Tuuli Jukk Põltsamaa Muusikakoolist

*Helje Tamme lasteaiast Tõruke 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus