Põltsamaal toimus kultuurikoostöö seminar

Neljapäeval leidis Põltsamaa kultuurikeskuses aset strateegiaseminar, kus arutati edasisi kultuurialaseid koostöövõimalusi maakonnas.


„Seminar oli üks osa laiemast Jõgevamaa kultuuriuuringust, mille tulemusena saame teada, millised on hetkel kultuuri valdkonna vajadused ja vajakajäämised Jõgeva maakonnas, missugused on plussid ja miinused ning kuidas saame edasi minna maakondliku kultuurikorraldusega,” selgitas Tiina Tegelmann MTÜst Jõgevamaa Kultuurikoda.
Seminaril pidas ettekande Lauri Jalonen Ida-Virumaa arenduskeskusest, kes on ka kultuuriuuringu projekti elluviijaks.
Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud seminaril osalenud kultuuritöötajad ja omavalitsuste ametnikud said esitada omapoolseid ettepanekuid ja mõtteid, kuidas kultuurikoostööd maakonnas tulevikus parandada ning mida tuleks kultuuri valdkonnas kohalike omavalitsustega koostöö parandamiseks muuta.
Strateegiaseminaril olid käsil taolised teemad, nagu ühtse rahastusmudeli kokkuleppimine, kultuurivaldkonna süsteemse infovahetuse tagamine, ühise maakondliku kultuurivaldkonna turunduse tagamine, ettevõtetele sponsorluse ja reklaamivõimaluste pakkumine kultuurisündmustel, ettevõtete toetamine ürituste korraldamisel ja reklaamivõimalused kultuurisündmustel.
Kultuuriuuringu tulemused peaksid selguma tuleval aastal ning see peaks andma ideid, kuidas kultuuri- ja turismivaldkonnas edasi liikuda.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus