Põltsamaal toimub Hugo Lepnurme mälestuseks oreligala

Kolmapäeval kell 19 saab Põltsamaa kirikus kuulata pidulikku orelikontserti “Mälestades Hugo Lepnurme”, millel esinevad organistid üle Eesti. Neljapäeval kella 11-16 on Põltsamaa kirikus foorum “Kirikumuusikud kirikus ja paikkondlikus haridus- ja kultuuriruumis”, mis käsitleb kirikumuusikute rakendust, rolli ja võimalusi nii kirikus kui piirkonna kultuurivõrgustiku töös. Ettekandeid peavad EELK-i kultuuriassessor Tiit Salumäe, Viljandi kultuuriakadeemia kirikumuusikaõppejõud Ene Salumäe ja Elke Unt, Kirikumuusika Liidu esinaine Piret Aidulo, haridusministeeriumi nõunik Urve Läänemets, kultuuriministeeriumi muusikanõunik Margit Peil ning Jõgevamaa kultuuri- ja hariduse spetsialist Maie Puusepp. Foorumile oodatakse maa- ja omavalitsuste haridus- ja kultuurinõunikke, muusikategelasi, muusikaõpetajaid, koguduste esindajad ning teisi huvilisi. Muusikapäevi korraldab MTÜ Hugo Lepnurme Muusikaühing koostöös Põltsamaa koguduse, Kirikumuusika Liidu, Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti Hümnoloogia Seltsiga. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus