Põltsamaal tegutseb Gaia klass

Põltsamaa ühisgümnaasiumis on sel õppeaastal neli esimest klassi, mis on tähistatud tähtedega a, b, c ja g. Kes arvab, et kooli juhtkonnal läks paralleelklasse nimetades tähestik sassi, see eksib. G-klass on sellepärast g-klass, et seal on õpetuse aluseks Gaia põhimõtted.


 Vana-Kreeka mütoloogias oli maajumalanna Gaia ammendamatu jõu ja viljakuse läte, kõigi elusolendite sünnitaja ja toitja. Ka hariduses rakendatavad Gaia põhimõtted on seotud maaga: õpilasi õpetatakse lugu pidama ja hoolima iseendast, oma lähedastest ja sõpradest, oma ümbrusest ja planeedist Maa, mis on meie kodu. Et nende eesmärkideni jõuda, on olulisele kohale tõstetud pärimus- ja loodusõpe ning õppevormidest õuesõpe.

Põltsamaal tegutsevas Gaia klassis on kaksteist last ja kaks osakoormusega õpetajat: Mari-Liis Kolk (tema on ka Gaia klassi koordinaator) ja Nele Gellert. Kahel päeval nädalas tegeleb klassiga üks, kahel päeval teine õpetaja. Üks päev ‒ kolmapäev ‒ on aga õuesõppe päev ning siis on kohal nii Mari-Liis kui ka Nele. Kui täpne olla, siis õpitakse kolmapäeviti klassist väljas, mis ei tähenda alati õues, vaid mõnikord hoopis muuseumis või raamatukogus viibimist. Hiljutisel hingedepäeval võeti näiteks ette käik kalmistule.

Huvitegevus on Gaia klassis õppetöö osa. Selle klassi laste kunstiõpetuse tunnid toimuvad kunstikoolis, rahvatantsu käiakse tantsimas kultuurikeskuses. 90 protsenti lastest käib ka muusikakooli eelklassis. Lisaks sellele käivitati vanemate soovil liikumisring.

Mari-Liis Kolgi sõnul viljeldakse Gaia klassis projektiõpet. See tähendab, et igas kuus on esiplaanil mingi teema. Oktoobris olid näiteks vaatluse all puud. Lapsed jagati paaridesse ning iga paar uuris lähemalt üht lehtpuuliiki ja koostasid selle kohta väikese raamatu. Neil tuli ka oma puud kaasõpilastele esitleda ja väike viktoriin korraldada.

Iga päev õues

“Puuteemalise projekti käigus ei saanud lapsed ainult loodusalaseid teadmisi, vaid õppisid ka näiteks lauset moodustama, hääliku pikkust määrama, kirjutama, mõõtma jne,” ütles Nele Gellert.

Gaia klassis polegi kindlaks määratud tunniplaani, vaid seal minnakse ühelt ainelt sujuvalt teisele üle. Päeva alustatakse näiteks võimlemisega, aga õpetaja annab käsklusi inglise keeles. Nii et paralleelselt käiksid justkui kehalise kasvatuse ja inglise keele tund. Gaia klassis omandatakse teadmisi tihti praktilise tegevuse käigus ning rõhutatakse teadmiste seost “päris” eluga. Ülesandeid andes arvestab õpetaja aga iga lapse arengutasemega, sellega, milles ta on tugev ja milles võib-olla natuke nõrgem.

Põltsamaa Gaia klassi lastel on küll olemas kaks aabitsat ‒ tava- ja loodusaabits ‒, ent neid käsitletakse pigem abivahenditena. Enamasti koostavad õpetajad õppematerjalid ise või otsivad neid internetist.

“Õpik pole halb asi, aga me ei taha kinnistada oma tegemisi ühe autori nägemuse külge,” ütlesid Mari-Liis ja Nele.

Õues käivad Gaia klassi lapsed iga päev.

“Õueskäigu eelis on see, et iga päev näeb midagi uut. Väljas saab ühel või teisel viisil käsitleda kõiki õppeaineid ja seal tekib lastel ka hoopis teistmoodi loodusetunnetus, kui aknast vaadates,” kinnitas Nele Gellert. “Lisaks sellele saavad avalikus kohas liikudes lastele selgeks viisaka käitumise reeglid.”

Kui üldiselt tehakse koolipäeva jooksul kõik vajalik ära ja kodus õppida ei antagi, siis mõnikord antakse, vastupidi, selline ülesanne, mille täitmises saavad kaasa lüüa vanemadki. Pere ja kodu teemalise projekti ajal tuli näiteks küsitleda vanavanemat ning vanem pidi tema jutu kirja panema. Ka traditsioonilisel viisil hindamist Gaia klassis ei praktiseerita. Nii et vanaemade-vanaisade tavapärasele küsimusele, mis hinde ta täna sai, on selle klassi lastel keeruline vastata. See ei tähenda, et lapse tööle üldse hinnangut ei antaks. Enamasti käib hindamine nii, et õpetajad ja lapsed istuvad koos ja arutavad, kas kõik sai tehtud nii, nagu sooviti. Ka siis, kui õpetajal on seoses klassiga mõni murekoht tekkinud, istutakse ringi, arutatakse see läbi ja leitakse koos viis, kuidas edasi minna. Gaia klassis ongi õpetaja osa klassist, mitte klassi ees käskluste jagaja.

“Meie jaoks on väga oluline anda lastele üldpädevused ja sotsiaalsed oskused, ent samas ei jää nad ilma ka õppekavas ette nähtud teadmistest. Nad saavad need ainult pisut teisel viisil,” ütlesis Mari-Liis ja Nele.

Valikuvõimalus

See, et Põltsamaale Gaia klass tekkis, on eelkõige Mari-Liisi “süü”. Ta oli juba varem mõelnud, millisesse kooli ta oma lapse panna tahaks, ent möödunud suvel, kui ta Gaia kooli teemalisele koolitusele sattus, sai ta aru, et selline kool on juba olemas ja temaga sarnaselt mõtlevaid inimesi on päris palju. Möödunud õppeaastal oli Mari-Liisi poeg Kaimar Tallinna Gaia koolist koduõppel. Siis selgus, et Gaia põhimõtete järgi õppimise võimalusest on huvitatud lapsevanemaid on Põltsamaal veel. Algul plaanis mitmekülgse pedagoogiharidusega Mari-Liis asutada koos mõttekaaslastega erakooli, ent siis võttis nendega ühendust Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula ja pakkus välja, et Gaia klass võiks selle kooli “tiiva all” tegutsema hakata. Nii läkski.

“Ka väikeses linnas peaks vanem saama valida traditsioonilise ja veidi teistmoodi õppe vahel,” tõdes Mari-Liis Kolk. “Kui valikut pole, võib pere lapsele sobiva kooli leidmiseks suuremasse linna kolida.”

“Kõhklesin algul veidi, ent nüüd olen küll väga rõõmus, et lapse Gaia klassi tõin,” ütles Gaia klassis õppiva Grete Heleeni ema Katre Põder. “Mulle meeldib see, et lapsed on palju õues ja saavad palju liikuda, samuti see, et inglise keelt hakatakse õppima juba esimeses klassis. Ja kui tavaklassides käsitletakse pärimuskultuuri vaid mõnes tunnis, siis Gaia klassis tegeldakse selle teemaga aasta läbi. Ma usun, et Gaia klassi lastest kasvavad inimesed, kes väärtustavad oma kodupaika ja suhestuvad ühiskonnaga. Selle klassi õpetajate silmad säravad, nad teevad asja suure entusiasmiga. Ja mu laps läheb iga päev rõõmuga kooli.”

Sama kinnitas Gaia klassis õppiva Johanna ema Ave Paluoja.

“Koolis õpitakse enamasti kõik ära, nii et pärast tunde jääb lapsel veel küllaga aega huvitegevuseks või omal valikul lugemiseks,” sõnas ta. “Tore on ka see, et kui mõni kodune ülesanne siiski antakse, siis on selle täitmiseks kaks nädalat aega. See võimaldab lapsel asjasse süveneda. Kui mõni arvab, et traditsioonilise hindamissüsteemi puududes jääb õppetase nõrgaks, siis mina usun vastupidist: õppekava saab täidetud ja enamgi veel.”

“Me tahame, et Gaia klassi lastest kasvaksid inimesed, kes on seesmiselt tasakaalus, kes vastutavad iseenda eest ja oskavad näha ka nn laiemat pilti,” ütles Mari-Liis Kolk. “Ja meie klassi lapsevanemad on sajaprotsendiliselt meie “selja taga”.”

Nii et kui huvitatuid leidub, avatakse Põltsamaal tuleval sügisel uus esimene g klass ehk Gaia klass.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus