Põltsamaal tähistati vanavanemate päeva

Alates 2010. aastast on septembrikuu teine pühapäev meilgi  riikliku tähtpäevana vanavanemate päev. Põltsamaal tähistati seda tänavu esimest korda ning sündmus sai teoks möödunud laupäeval lossihoovis.


Sündmusel oli oluline roll lasteaialastel, päevakangelasi tervitama tulnud Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään lausus aga, et oma kauges lapsepõlves ei teadnud tema, mis koht on lasteaed, sest ta kasvas üles oma vanaema hoole all, keda meenutab alati siira tänutundega. Andres Vään soovis kõigile vanavanematele ja vaarvanematelegi tähtpäeva puhul õnne ning head tervist. Ta kutsus vanavanemaid aktiivselt osalema lastelaste kasvatamisel ning oma laste abistamisel. Maavanem Viktor Svjatõšev lausus, et tema on vanaisaks viiele lapselapsele, kellest kolm nooremat seekord Põltsamaa  lossihoovis kohal olid. Kahest vanemast lapselapsest üks õpib kaheksandas ja teine seitsmendas klassis. Viktor Svjatõševi sõnul on vanavanematel ühiskonnas väga tähtis roll ning seetõttu on tore, et neil oma tähtpäev olemas on.

Mälestused ammustest lasteaedadest

Maavanem tunnistas, et ei tulnud vanavanemate päevale siiski päris omal algatusel, vaid sai kutse selleks oma lapselapselt, kes käib Põltsamaa „Tõrukese” lasteaias. Viktor Svjatõšev võttis sündmusele  kaasa ka kaks nooremat lapselast. Ta rääkis, et erinevalt Põltsamaa linnavolikogu esimehest Andres Väänast, käis tema mudilasena lasteaias. Ühes temaaegsetest lasteaedadest asub praegu Jõgeva kirikla, teise hoone, mis asus Jõgeva linnaraamatukogu kõrval, on tänaseks lammutatud.

Maavanem tunnistas, et ei läinud mudilasena lasteaeda just meelsasti, aga kui juba kohal oli, siis oli päris tore teistega koos mängida. Kuid kohustusi tuleb täitma hakata juba maast madalast ning üks esimesi väikese inimese kohustusi ongi lasteaias käimine. Vanavanemate hoole all Viktor Svjatõšev olla ei saanud, sest temal oli sellel ajal alles ainult üks vanaisa: sõda oli elult oma osa nõudnud.

Vanavanemate päev – kingitus väärikas eas põlvkonnale

Põltsamaa lossihoovis teoks saanud vanavanemate päeva üks korraldajaid, Põltsamaa lasteaia „Mari” õppealajuhataja Annika Kreitsman lausus, et idee korraldada vanavanemate päev tekkis neil „Tervise ilmajaama“ koolitusel osalenud Põltsamaa linna esindajate ühise mõttevahetuse tulemusena. Sündmuse ettevalmistamisse kaasati ka kolleege „Mari” ja „Tõrukese” lasteaiast. Kuigi seda päeva tähistati meil juba kuuendat aastat, sai selline pidulik sündmus Põltsamaal teoks esmakordselt. Annika Kreitsmani arvates sobib vanavanemate päev just varasügisesele või hilissuvisele ajale. Vanavanemad on ju küpses eas ja sügis on looduseski küpsuseaeg.  Kui ilmataat selleks hetkeks veel ilusa ilma kingib, siis midagi rohkemat ei oska tähtpäeva kordaminekuks tahtagi. Annika Kreitsmani arvates võib Põltsamaal toimunud vanavanemate päevast  osavõtuga igati rahule jääda, arvestades tõsiasjaga, et see sai siin teoks esimest korda. Korraldajana loodab ta, et vanavanemate päeva tähistamine muutub Põltsamaal traditsiooniks. Tema kinnitusel valmistas korraldustoimkond sündmust ette rõõmu ning tänutundega, sest teatakse ju oma igapäevase töö kogemustest, kui oluline roll on laste kasvatamisel ja hoidmisel vanavanematel.

Annika Kreitsman rõhutas, et vanavanemad on ühiskonnas põlvkondade sidususe kandjateks. Korraldajad olid lossihoovi kogunenud lastele ja nende vanavanematele ette valmistanud kolm töötuba, kus kõik soovijad üheskoos kaasa said lüüa. Üritusel osalenutel oli võimalus proovida käteosavust tasakaalu töötoas, panna mõtteerksus proovile mõistatuste ja vanasõnade töötoas ning katsetada oma orienteerumisoskusi töötoas nimega Rõõm liikumisest. Annika Kreitsman lausus, et meile kõigile meeldib ju kallitele inimestele kingitusi teha ning vanavanemate päeva tähistamine oligi kingituseks päevakangelastele ning nende järeltulijatele.

Põltsamaalane Heli Kalberg lausus, et tema on vanaemaks kuuele lapselapsele, kellest kolm elavad Põltsamaal. Kuuest lapselapsest viis on poisid, pesamuna ja ainsa tüdruku nimi on Lenna. Heli kinnitas, et temale vanaema roll meeldib. Kui varem kohtus ta oma lastelastega suhteliselt harva, siis nüüd on need kohtumised lausa igapäevased ja vahel tuleb tal kahel lasteaialapsel  õhtuti järel käia. Kolm lapselast elavad Tallinnas ja nendega kohtub ta harvemini. Põltsamaal elav Jakob oli sellel päeval hõivatud  jalgpallivõistlustega, kuid Joonas ja Lenna olid vanaemaga koos.

Vanaema kinnitas, et nii kuueaastane Joonas kui tema kuuekümneaastane vanaema nautisid äsja lossihoovis toimunut ja päev oli väga hästi organiseeritud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus