Põltsamaal sünnib Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

24. märtsil peetakse Põltsamaa kultuurikeskuses Eestimaa Rahvaliidu kongress, kus arutatakse Eesti Rahvusliku Liikumise ettepanekut ühineda uueks poliitiliseks jõuks  — Eesti Konservatiivseks Rahvaerakonnaks.

Rahvaliidu esimees Margo Miljand märkis, et kui Rahvaliidu kongressil kiidetakse heaks uus programm, nimi ja sümboolika, siis ongi uus erakond loodud. Kongressil valitakse ka erakonna juhatus ja volikogu.

“Rahvaliidu liikmeskond on automaatselt uue erakonna liikmed. Eestimaa Rahvusliku Liikumisse kuulujad kirjutavad avalduse erakonda astumiseks.” Uue poliitilise jõu arvulist suurust on Miljandi sõnul veel raske prognoosida. “Meiega on juba praegu ühendust võtnud paljud kodanikeühendused ja liikumised, kes soovivad  uue erakonnaga liituda.  Kindlasti on aga rohkesti neidki, kellele  ei sobi uuendused ja nad lahkuvad seetõttu erakonnast.”

Rahvaliidu volikogu kinnitas Põltsamaal toimuva kongressi delegaatide suhtarvuks 1:20, seega osaleb sündmusel  ligi 400 delegaati. “Erakonna maakondlikes allorganisatsioonides peetakse konverentse, kus arutatakse uue erakonna programmi ja valitakse delegaadid kongressile. Paaris maakonnas on konverents juba toimunud ning uue erakonna programm ja nimevalik heaks kiidetud,” lausus Miljand.  

“Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna tegevuse alguses tuleb läbi viia rohkesti nn administratiivseid toiminguid: kodulehekülje avamine, liikmehaldus, andmete muutmine äriregistris, allorganisatsioonide koordineerimine jne. Poliitilises tegevuses on oluline levitada rahvuslik-konservatiivseid põhimõtteid. Erakonna sise- ja välispoliitika eesmärgiks on Eesti iseseisvuse kindlustamine ning lähtumine Eesti rahva ja riigi huvidest. Eesti riigi lammutamiseks on jõutud paraku palju teha, tugevdamine-säilitamine on raske ja järjekindel tegevus,” lisas Rahvaliidu  esimees.

 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus