Põltsamaal renoveeritakse Kredexi toetusega esimest korterelamut

Kui Jõgeval hakkab ringi liikudes silma mitmeid täielikult uue välimuse saanud korterelamuid, siis Põltsamaal on seni piirdutud vaid selliste majade otsaseinte soojustamisega. Nüüd on Põltsamaal aadressil Ringtee 17 käsil korterelamu renoveerimine Kredexi toetuse abil.


Korteriühistu Ringtee tänav 17 juhataja ja sama maja elanik Enn Kippel lausus, et otsus maja renoveerida sündis üle viie aasta tagasi. Maja on ehitatud 1983. aastal ja Kredexil nõue ongi,  et hoone  peab olema ehitatud enne 1991. aastat.

Renoveerimine tõstab hoone väärtust

Korteriühistu juhi sõnul on nii, et mida kiiremini renoveerimine ette võtta, seda odavam see tuleb, sest materjalide ja ehitamise hinnad liiguvad tasapisi ülespoole. Samas on positiivses mõttes üllatav, et kõik maja elanikud  olid renoveerimistööga nõus, samuti oldi nõus Kredexi toetusega tehtavate töödega.

Lisaks nõustusid elanikud veel trepikodade remontimisega, mis jääb toetussummast välja.  Enn Kippeli sõnul saavad ka maja pensionieas elanikud aru, et kui laenusumma jääbki edaspidi nende järeltulijate kanda, annab renoveerimine majale lisaväärtust ja korteri hind tõuseb. Remondisumma suuruseks on ca  151 000 eurot, millest Kredexi toetus moodustab 40 protsenti ehk üle 60 500 euro. Kredexi toetusega tehtavate tööde hulka mahuvad sokli ja  fassaadi uuendamine ning soojussõlme ja soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamine. Kredexi toetusega soojustatakse ka hoone katusealune. Väliselt kaetakse hoone küljeseinad 150 millimeetrise ja otsaseinad 200 millimeetrise penoplastiga, mis krohvitakse. Krohv kaetakse helekollase värviga. Samuti uuendatakse ventilatsioonikorstnad. Enn Kippeli sõnul ei ole nende nõukogude ajal ehitatud ventilatsioonikorstnatele just kuigi palju segu jätkunud ja mõned korstnakivid on lahti.  Maja saab ka täielikult uue reguleeritava ventilatsioonisüsteemi, ehkki see on võrreldes suuremate korterelamutega oluliselt lihtsam ja odavam variant. Samuti rajatakse hoonesse soojasõlm, kuigi termoventiilid olid majja juba varem paigaldatud. Püstakutel asuvad reguleerimisseadmed tagavad, et kogu majas on ühtlane temperatuur. Kui siiani said majaelanikud sooja vee  elektriboilerite abil, siis nüüd hakatakse seda taas keskküttesüsteemi kaudu saama. Enn Kippeli sõnul kehtivad Kredexi toetusega tehtavate tööde puhul kindlad nõuded ja seal omaloomingut teha ei saa. Pärast renoveerimistöid on hoone energiaklass C.

Kuni 50 protsendiline energia kokkuhoid

Renoveerimistööga alustati novembri alguses, tööde teostajaks on GeMoodul OÜ Maardust ning omanikujärelevalvet teeb Kaar Inseneribüroo OÜ Tartust. Töödel hoiab silma peal inseneribüroo tehniline konsultant. Mõistagi põhjustavad renoveerimistööd ebamugavusi ka elanikele ja ventilatsiooniseadmete paigaldamiseks tuleb näiteks teatud töid teha ka korterites sees. Kerget müra tekitab tellinguid ümbritsev kile, mis tuule käes plagiseb.  Ka akendest ei näe praegu välja. Samuti tuleb elanikel leida võimalus olla kodus sellel ajal, kui nende korteritesse ventilatsiooniseadmeid paigaldama hakatakse.

Esialgse kava kohaselt peaksid renoveerimistööd olema lõpetatud järgmise aasta 15. maiks. Samas võivad need olenevalt ilmastikust nihkuda. Näiteks alla viiekraadise külmaga pole  võimalik penoplasti paigaldada.

Enn Kippeli sõnul saaks suvisel ajal renoveerimistöid paremini teha. Pärast esimeste arvete esitamist ehitusfirma poolt tuleb hakata toetussummale lisaks võetud pangalaenu tagasi maksma. Suvisel ajal oleks pangalaenu maksmine inimestele lihtsam olnud, sest sellel ajal ei ole vaja maksta küttearveid. Samas tagab hoone soojustamine senisest väiksemad küttearved.

Korteriühistu juhi sõnul peaks pärast renoveerimistöid saama energiakulude pealt kokkuhoidu kuni 50 protsenti. Enn Kippel lausus, et tehtud arvutuste põhjal toovad renoveerimistööd senistele kulutustele lisaks ca 20-30 euro suuruse väljamineku kuus. Muidugi ei meeldi täiendavad kulutused kellelegi, kuid samas on põhjust rahul olla senisest oluliselt paremini soojustatud, nüüdisaegsete ventilatsiooniseadmetega ning tänapäevastele standarditele vastava kena väljanägemisega elumajaga.

Praegu on renoveerimistöödeks valmistumas ka Põltsamaa Sõpruse pargi kõrval asuvate hoonete elanikud. Ühe hoone renoveerimisprojekt on praeguseks juba ekspertiisi jõudnud. Ühes kortermajas peetakse alles koosolekuid ning seal pole jõutud kokkuleppele, kui suur võiks olla Kredexi toetus. Kippel märkis, et kui juba toetuse peale mõelda, siis tasuks ikka 40protsendilise toetusmäära kasuks otsustada, sest siis on kulutuste ja tehtavate tööde suhe kõige soodsam.

Enn Kippeli sõnul on talle suureks abiks tõsiasi, et ta on koolitatud korteriühistu juht. Samuti tuleb talle selles ametis kasuks varasem kogemus ehitusalal, kus ta töötas varustajana. Kortermaja kuulub korteriühistute liitu, mille kaudu on neile ka juriidilist abi osutatud. Samas tõdes ta, et Kredexi abil tehtavate renoveerimistööde puhul tuleb vormistada palju dokumente, kuigi elektroonilisel kujul. Selle dokumantatasiooniga  tuleb tal üksi hakkama saada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus