Põltsamaal plaanitakse gaasitrassi laiendamist

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil informeeris Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson vallavolikogu liikmeid sellest, et Põltsamaal plaanib soojusenergia tootmisega tegelev ettevõte Adven Eesti gaasitrassi laiendamist. Praegu kasutatakse Põltsamaal maagaasi piimandusühistu E-Piim territooriumil, Adven Eesti katlamajas, kus maagaas on toetav kütuseliik hakkepuidu kõrval tipphetketel ehk tõsisemate külmakraadide korral. Küttetrasse Põltsamaa jõe vasakkaldal asvuast katlamajast jõe paremkaldale viidud ei ole.

Adven Eesti plaanib gaasitrassi viimist üle Põltsamaa jõe paremkalda linnaossa. Gaasitrass plaanitakse viia üle jõe endise Põltsamaa autobaasi kohal, edasi piki Pargi ning Nurme tänavat korterelamuteni Tallinna ja Viljandi maantee ristmiku lähedal. Pargi tänavalt läheks üks trassi haru piki Lossi tänavat linnavalitsuse, endise kauplus Paala hoone ja postimajani, sealt edasi EELK kiriku, lossikompleksi ning Põltsamaa Felixini.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus