Põltsamaal peeti viiendat solfed?oõpetajate suvekooli

Seekordse suvekooli raames korraldatud koolitusest sai osa enam kui kuuskümmend Eestimaa muusikakoolide solfed?oõpetajat. Nagu ka varasematel aastatel, organiseeris suvekooli sisulist tegevust Eesti Muusikakoolide Liit, korralduslik pool oli aga Põltsamaa muusikakooli kanda, kus mitmesuguste suvekoolide läbiviimisel juba suuri kogemusi.

                Suvekoolis osalejaid oli kõikjalt üle Eestimaa, nende seas ka Põltsamaa ja Jõgeva muusikakooli pedagooge. Kuna osaleda soovijaid on palju, peeti suvekooli kahes vahetuses. Üks grupp õpetajaid saabus koolitusele neljapäeva hommikul, teine aga reede pärastlõunaks. Põhikoolitaja oli mõlemal grupil, nagu eelmise aasta suvekooliski, Anna Kuoppimäki Soomest. Suvekooli kogunenud õpetajad said omavahel ka töökogemusi vahetada ning koos Eesti Muusikakoolide Liidu esindajatega mõnedki asjad selgemaks kõnelda.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus