Põltsamaal osatakse seljad kokku panna

Põltsamaal osatakse ühise eesmärgi nimel seljad kokku panna ja lastele nii vajalik lumelinn valmis teha.

Rõõmu tehti reedel väga paljudele, kusjuures ehitajad ei esitanud küsimust, et mis ma selle eest saan…Väga paljud asutused ja organisatsioonid peavad iseenesest mõistetavaks, et tullakse ja lüüakse kaasa, pannakse õlg alla ja sealjuures ei lähegi vaja tuhandeid eurosid.

Samal ajal suudetakse lumelinna ehitama tuua neidki, kes seda hiljem aktiivselt ka kasutama hakkavad ehk kooliõpilasi ja lasteaialapsi. Lumest kerkinud linnakus saavad lustida noored ja  see pakub silmarõõmu ka eakatele.

Jõudu, Põltsamaa! 

19. veebruar 2013

blog comments powered by Disqus