Põltsamaal nõustatakse erametsaomanikke

Alates 24. aprillist alustavad metsanduskonsulendid Harry Pütsepp ja Leonhard Niklus Põltsamaa vallavalitsuse ruumides erametsaomanike nõustamist.

Harry Pütsepa sõnul Põltsamaa piirkonnas metsakonsulenti polnud ja nii leidsid nad siin võimaluse teha erialast tööd. Võeti kontakti Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoniga ja saavutati kokkulepe ühe ruumi kasutamiseks Põltsamaa vallavalitsuse hoones.

Harry Pütsepp ja Leonhard Niklus annavad erametsaomanikele nõu metsaga seotud toetuste, metsa kasvatamise, metsandus-alase seadusandluse, metsa majandamise võimaluste, sealhulgas  näiteks raieõiguse võõrandamise kohta või ka selle kohta, kuidas ise kasulikult metsa üles töötada. Infot saab ka metsa hindadest.  

Konsulent annab vaid nõu

Harry Pütsepp ütles, et konsulendi ülesanne on metsaomanikule vaid nõu anda, valikud jäävad ikka igaühe enda teha. Varem on Harry Pütsepp käinud nõuandeid jagamas Palamuse Metsaseltsi liikmetele ja  Tartus MTÜ-s Kesk-Eesti Metsaomanikud.  Möödunud kevadel loodi Vooremaa Metsaühistu MTÜ, mille juures Harry Pütsepp nüüd tegutseb.

PRIA rahastab metsaomanike nõustamist läbi metsaühistute ja metsaseltside. Metsakonsulendi sõnul on tihti probleemiks, et metsakorralduskavad on vananenud. Näiteks ei kehti mitmetel endistel kaitstavatel aladel enam metsaomanikele mõned piirangud, kuid sellest ei olda teadlikud.  Seadusi, mis metsade majandamist reguleerivad, on nii palju, et metsaomanikud neid kõiki tundma õppida ei jõua ning tundma ei peagi.

Metsaomanikel on metsamajandamise kava koostamiseks võimalik kompensatsiooni saada. Kui metsamaa suurus on vähemalt 15 hektarit, siis peaks PRIAst saadav toetus metsa majandamise kava koostamiseks tehtud kulutused ära katma.

1. juulil lõpeb toetusvoor metsa uuendamisele – istutusmaterjalile, istutamisega kaasneva töö kompenseerimisele, kus ühe hektari taimede istutamise eest saab toetust umbes 128 eurot, hooldamistoetust ühe hektari metsamaa kohta umbes 90 eurot. 

Natura toetusi saab taotleda 22. maini

Natura-aladel asuvatele metsamaadele on võimalik taotleda toetust 2.-22. maini. Riik toetab metsaomanike tasuta nõustamist kuni 15 tunni ulatuses. Enamik nõustamisteenusest osutatakse  metsas. Teoreetilist nõu saab igal kolmapäeval ennelõunasel ajal Põltsamaa vallavalitsuses, pärast lõunat saavad konsulendid koos metsaomanikega nende valdustesse minna.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus