Põltsamaal muudeti töötasu arvestamise määrasid

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil muudeti linna hallatavate asutuste töötajate töötasude määrasid.

Linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul tingisid selle nii muutunud õigusaktid kui ka praktiline vajadus ja muutunud olukord.

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist on muutund ka alampalga määr, mis on 290 eurot. Kui siiani arvestati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori palgamäär välja põhimõttel, et see kehtib koolile laste arvuga üle 800 õpilase, siis nüüd tehti ettepanek lähtuda direktori palga arvestamisel kriteeriumist, et gümnaasiumis õpib üle 600 õpilase. Lasteaedade puhul lähtuti juhataja palgamäära arvestamisel varem sellest, et seal oleks üle 200 lapse, siis nüüd tehti ettepanek, et arvestuslikuks kriteeriumiks oleks üle 150 lapse.

Hallatavate asutuste puhul tehti ettepanek ka selles osas, et varem eraldi arvestuse alla kuulunud abitöölised lihttöölised, oskustöölised erialatöödel ja oskustöölised keerukatel töödel võiks koondada ühte kategooriasse. Samuti tehti ettepanek muuta töötasude vahemikke  keskastme kvalifikatsiooniga ja kõrgharidusega erialaspetsialistide osas.

Kui asutusel on võimalik maksta täiendava või tulemusliku töö eest täiendavat tasu, siis tehtud ettepaneku kohaselt võiks see olla 20 protsenti töötaja aastasest põhitöötasust. Seni  maksti sellist lisatasu kuni 50 protsenti töötaja ühe kuu töötasust. Põltsamaa linnavolikogu toetas ettepanekuid, mis olid tehtud palgamäärade arvestamise vahemike muutmiseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus