Põltsamaal maksulaekumine tagasihoidlik

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil ütles linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro, et kümne kuuga on linnaeelarve tulust protsentuaalselt laekunud 84,5 protsenti. Tulude eelarve on 31. oktoobri seisuga on 73,9 miljonit krooni ning laekunud on 62,4 miljonit krooni. Tulude osas on alalaekumine 835 000 krooni. Pearaamatupidaja sõnul on üldsumma tegelikult petlik, sest tulude hulka arvatakse ka sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised laekumised, sealhulgas riigilt saadavad tasandusfondisummad.

Omatulude laekumist näitab füüsilise isiku tulumaksu laekumine. Maksutulu on laekunud 80,1 protsenti. Maksu on vähem laekunud 931 700 krooni. Kõige suurem alalaekumine on füüsilise isiku tulumaksul, mida on laekunud 79,5 protsenti, kus 28,3 miljonist kroonist on laekunud 22,5 miljonit krooni. Füüsilise isiku tulumaksu alalaekumine on 1 086 500 krooni. Sille Epro sõnul on füüsilise isiku tulumaksu laekumine iga kuuga vähenenud. Loodeti, et aasta viimastel kuudel hakkab maksude laekumine kasvama, paraku läks teisiti. Maamaksu aastaeelarve Põltsamaa linnas on 595 000 krooni. Laekunud on 610 700 krooni. See tähendab, et maamaksu on laekunud 102, 6 protsendi ulatuses. Maamaksu aastaeelarve on ületatud 15 700 krooniga.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus