Põltsamaal loodetakse tänavad enne talve korda saada

 

Juba paar nädalat on Põltsamaal kestnud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega lahti kaevatud tänavate ettevalmistamine pindamiseks ja asfalteerimiseks.

Möödunud aastal alanud suuremahuline vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus jäi kogu suveks soiku, sest  lepingujärgne firma ei suutnud võetud kohustusi täita. Nüüd on sõlmitud leping uue töövõtjaga, kelleks on Taskar AS. 

Trasside ehitus tuleb lõpetada

Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevjuhi Kuldar Kipperi sõnul on praegu pearõhk küll tänavate taastamisel, kuid trasside ehitus on veel tarvis lõpetada Uuel tänaval, osal Rahu tänavast ning täies mahus teha tööd Jõgeva maanteel.

Tõstetud on eelmisel sügisel ja talvel madalale jäetud kaevuluuke, kohendatud on ka varem paigaldatud trasse, kus mõnel lõigul  on torustik vajunud  ja trassil pole enam nõutavat kallet. Sellised vajunud trassilõigud leitakse vastava kaamera abil.

Kipperi sõnul jäeti kaevude luugid esialgu killustiku alla, et lumesahad neid paigast ei lükkaks. Nüüd tõsteti luugid sellisele kõrgusele, et need pärast pindamist teekattega samale tasapinnale jääksid.

Väiksemamahuliste pindamistöödega on juba alustatud, kuid kaalukas sõna on nende tööde tegemisel öelda ka ilmataadil. Käsitsi kaetakse killustikuga tänavate kaevekohad.

Enamjaolt saavad taastatavad tänavad bituumenist ja killustikust kõvakatte, Lille ja Sepa tänavale aga paigaldatakse asfalt.

Taastatakse kaevamiseelne seisund

Tänavate taastamisel lähtutakse põhimõttest, et tänav saab  tagasi  just sellise katte, nagu seal enne kaevetöid oli. Kuldar Kipper lausus, et Põltsamaa linna tänavad olid juba enne kaevetööde alustamist kehvas seisukorras. Aastaid tagasi paigaldatud asfalt on maha laotatud sisuliselt olematule aluskihile ja asfaldikihi paksus on väga ebaühtlane. Probleemiks on ka, et uut asfalti on vanaga siduda äärmiselt keeruline. Kui uus asfaldiosa, millel on olemas korralik alus, jääb kevadel paika, vana osa aga veidi kerkib, siis tekivadki teekattesse praod. Tänavu võis seda täheldada Lossi tänaval.

Jõgeva maantee trassitööd segavad liiklemist

i
Kõige suuremahulisem töö võetakse ette Jõgeva maanteel, kus trassi paigaldamine algab Põltsamaa kesklinna väiksemalt ringristmikult ja kus kaevetööd ulatuvad kuni kalmistuni. Jõgeva maantee on üks suurematest Põltsamaa linna sisenevatest teedest ning seal tehtavad kaevetööd häirivad mõnda aega linnas liiklust.

Praegu on liikluse ümberkorraldamine maanteeametis kooskõlastamisel ja sellest antakse Põltsamaa ja piirkonna rahvale aegsasti teada.

Vana-Tartu maantee äärde, just trassi kohale  kavatsetakse rajada Kingu tänavast kuni Põhja-Kaare tänavani kulgev jalgtee. Kas ja millal jalgtee valmib, sõltub juba Põltsamaa linna otsustest.

Lähiümbruse piirkondade trassid peagi valmis

i
Käimasolevasse trasside paigaldamise projekti oli lisatud ka linna lähiümbruse kaks piirkonda, mis linna reovee kogumise alaga ühendatakse.

Vana-Tartu maantee lähistel asuv Võhmanõmme piirkond on praeguseks linna trassidega juba ühendatud, kuid kaevude ehitamine seal veel käib.

Valmis on ka kollektor, mis ühendab linna Jõgeva maantee ja Tallinna-Tartu maantee ristmiku ümbruses asuva Pauastvere külaga. Selles piirkonnas ootavad trassidega ühendamist veel kaks korterelamut.

Järgmine etapp algab loodetavasti kevadel

i
“Oleme ette valmistamas dokumentatsiooni juba järgmiseks riigihaneks, et trasside ehitamine Põltsamaal lõpuni viia. Paraku muutub töö ja materjali hind nii kiiresti, et dokumendipaketti on väga raske kokku panna. Tegelikult oleksime me järgmise hanke ettevalmistamisega hakkama saanud juba kevadeks, kuid kahjuks läks eelmine trasside ehitamisega tegelenud firma siit ära ja meil kulus n-ö kogu aur sellele, et pooleli jäänud tööd jätkuda saaksid. Vahepeal on ehitustööde hinnad märgatavalt tõusnud ja seepärast oleme me püüdnud hanget osadeks  jagada. Eelmisest hankest lülitasime välja lasteaia “Tõruke” lähistele plaanitava pumbamaja ehitamise, et linna teed ja tänavad veel sellel aastal korda saada. Kiiresti muutuvate hindade tõttu ei oska ka hetkel veel öelda, milline saab olema järgmise hanke maksumus ja kui suures mahus me töid teostada suudame,” kirjeldas Põltsamaa Varahalduse juhataja hetkeolukorda.

Kevadel alustati Põltsamaal ka linna biopuhasti laiendamist, kuhu ehitati juurde uued settebasseinid. Praegu käib nende töölerakendamine. Kuldar Kipper loodab, et juba oktoobri lõpuks töötab biopuhasti täie võimsusega. “Ma loodan, et sellel aastal suudame me praegu käsil olevas hankes plaanitud tööd ära teha. Loodetavasti jõuame kevadeks niikaugele, et järgmises riigihankes plaanitud töödega alustada saame. Ehk õnnestub seekord tööd ajalises mõttes nii ära teha, et ilmastiku tõttu poleks tarvis kuhugi kiirustada. Soovin, et talvel toimuks projekteerimine ning suvel tegeldaks trasside rajamisega,” ütles Kuldar Kipper.

i

Põltsamaa vee- ja kanalisatsiooniprojekt

*Paremkalda linnaosa trasside rajamine koos biopuhasti laiendamisega läheb maksma 2,03 miljonit eurot
*Töid rahastatakse suures osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist

*Projekti kaasrahastajateks on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Põltsamaa Varahalduse OÜ

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus