Põltsamaal laiendatakse pakendikoti teenust

Mitmel pool Eestis on inimestel lisaks olmejäätmete ladustamisele prügikonteinerisse võimalus kasutada pakendikoti teenust. Pakendijäätmed moodustavad umbes kolmaniku kodumajapidamistes tekkivatest jäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) pakub tasuta pakendikotte alates 2010. aastast ka Põltsamaa eramute elanikele ja nüüd plaanitakse seda teenust veelgi laiendada.

TVO teenusejuhi Silver Tätte sõnul tekib igapäevase tarbimise tulemusena palju pakendijäätmeid. Ühe inimese kohta umbes 100 kilogrammi aastas. Nende jäätmete eraldi sortimisel tekib olmejäätmeid aastas mitme konteineri jagu vähem. Andes pakendijäätmed sorteerituna taaskasutusse, vähendavad inimesed olmejäätmete äravedamisele tehtavaid kulutusi ja aitavad sellise tegevuse kaudu keskkonda säästa. Pakendijäätmete taaskasutusse võtmisel väheneb maavarade kasutamise maht. Uusi tooteid on võimalik valmistada taaskasutatavatest pakendijäätmetest.

Silver Tätte sõnul väheneb pakendijäätmeid sortides olmejäätmete maht ning inimestel on võimalik tellida endale väiksema mahutavusega prügikonteiner, mille tühjendamine on suurema konteineriga võrreldes odavam. Praegu on Põltsamaa linnas ligi sada leibkonda, kes kasutavad pakendikoti teenust, kuid nende leibkondade arv kasvab. Ka Jõgeva linnas on pakendikoti teenusega liitunud leibkondasid. TVO-l on praegu ligi 6200 pakendikoti teenuse kasutajat. Pakendikott on valmistatud läbipaistvast materjalist ning seetõttu on lihtne kontrollida, et pakendikotti ei panda olmejäätmeid. Pakendikoti sisu jälgimisega tegelevad TVO koostööpartneriteks olevad jäätmekäitlusfirmad. Pakendikoti teenusega saab liituda pöördudes Väätsa Prügila klienditeeninduse poole. Pakendikoti teenusega liitumiseks tuleb sõlimda leping, milleks vajatakse kliendi nime, aadressi ja telefoninumbrit. Lepingu saab sõlmida kas paberil või digitaalselt. Vajalik on kokku leppida ka pakendikoti asukoht. TVO teenusega liituda soovivale inimesele saadab Väätsa prügila kollase pakendikoti, selle täitmise juhendi ja pakendikoti tühjendamise graafiku. Pakendikotti tühjendatakse iga 28 päeva tagant, paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Äraviidava pakendikoti asemele tuuakse uus 150 liitrine pakendikott. Pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale, soovitavalt olmeprügi konteineri kõrvale.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus