Põltsamaal kavandatakse juba koolilaste suve

Järgmisel esmaspäeval kogunevad laagri organisaatorid sellel aastal juba kolmandat korda, et plaanid konkreetsemalt paika panna. Laste töö- ja puhkelaagri tarvis on plaanitud teatav summa ka linna uude eelarvesse, lisaraha loodetakse juurde saada projektide kirjutamisega.

Kaks korda kaks nädalat

Nagu ikka, on Põltsamaa koolilaste suvine töö- ja puhkelaager mõeldud 10 – 16-aastastele. Varasema kahe nädala asemel on sedakorda plaanis aga kaks korda kaks nädalat. See tähendab, et lastelaager tegutseb kaks nädalat juulis ja kaks nädalat augustis, mõlemas vahetuses on võimalik osaleda neljakümnel lapsel. Kui seni oli laager mõeldud vaid Põltsamaa linna sisse kirjutatud lastele, siis tänavu võib tulla lisaks ka Põltsamaa ja Pajusi valla lapsi. Mõlema vallaga on linnavalitsusel kokkulepe ning need vallad tasuvad ka oma laste kohamaksud.

Staap ja kogunemiskoht on eeloleval suvel Allika Avatud Noortekeskuses, mis sügisel avati. See peaks laagri tegutsemisvõimalusi ka märksa avaramaks muutma. Möödunud aastal jagati ruume Lasteaed-Algkooliga Tõruke. “Noortekeskus peaks peavarju ja tegevust pakkuma ka siis, kui ilmad kehvad on ja väljas olla ei saa,” loodab linna lastekaitsespetsialist Marju Männiksaar.

Heakorratööd ja teemapäevad

Laagri kasvatajatele korraldas Põltsamaa linnavalitsus konkursi ning tegi pakkumisi firmadele, kes kindlustaksid laagrilistele heakorratöid. Veebruari lõpuks oli juba suvise laagri kasvatajatepersonal välja selgitatud. Omavahelisel kokkusaamisel kavandati suvist tegevust ja ettevõtmisi.

Linna haljastusspetsialisti Küllike Mattiiseni juhendamisel tehakse laagris hommikupoolikuti tööd, pärastlõunasele ajale on planeeritud mitmesuguseid tegevusi. Vastavalt sellele, missugune on päeva teema. Tänavuse suvelaagri tegevus ongi kavatsetud rajada peamiselt teemapäevadele ning nendest lähtutakse ka ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel.

Nagu kinnitas Marju Männiksaar, kuuluvad suvelaagrisse ka väljasõidud ja ekskursioonid. Enesestki mõista plaanitakse mõlemale vahetusele telklaagris olemist ja lõkketegemist, sest ilma selleta justkui polekski õiget suvelaagrit ja laagritunnet. Muidu aga alustatakse laagripäevi kella üheksast hommikul. Kella kümneks õhtul on enamasti kõik üritused läbi ja siis läheb igaüks oma koju puhkama.

Lisaks kõigele on praegu Põltsamaal käsil ka 1. juuni lastekaitsepäeva ettevalmistamine. Vastav toimkond on kahel korral juba ka koos käinud ning päeva ettevõtmised üldjoontes läbi mõelnud. Suurel määral on selleaastased üritused noorte korraldada ning ettevalmistused on täies hoos. Päeva esimene pool on plaanitud väiksematele, pärastlõunale on kavandatud mitmesugused üritused suurematele lastele ja noortele. Nagu varasematel aastatel, kuulub päevakavasse politsei ja päästeameti tehnika tutvustamine jms. Oodata on aga ka mitmesuguseid põnevaid ettevõtmisi ja varuks on ka üllatusi.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus