Põltsamaal hooldati Vabadussõjas langenute haudu

Põltsamaa vallast sai esimene piirkond Eestis, kus kohalike entusiastide eestvedamisel otsustati üles otsida ja korda teha kõigi piirkonda maetud Eesti Vabadussõjas langenute ja Vabadusristi kavaleride hauad. Leitud Vabaduse Risti kavaleride hauad said ka vastava tähise.

Ürituse eestvedajaks oli Kaitseliidu Jõgeva maleva Põltsamaa üksikkompanii ajaloopealik, reamees Rünno Savir, kes selgitas, et suuremahulise tööga alustati neli aastat tagasi. Esimeseks väljakutseks oli aastateks unarusse jäetud haudade üles otsimine – osa neist üles leida ei õnnestunudki.

Sai alguse üleskutsest

„Kõik sai alguse Eesti Vabadusvõitlejate Liidu üleskutsest liikmesorganisatsioonidele 28. aprillil 2016, mille esitas Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Gunnar Laev. Tolleaegne Jõgevamaa Vabadusvõitlejate Ühenduse esimees Arnold Kull haaras üleskutsest kinni ning kaasas ka minu sellesse. Sellega algas nelja aasta pikkune töö,” lausus Rünno Savir.
Suureks abiks olid Põltsamaa kalmistuvaht Madis Roio ja kalmistuvahi abi Vahur Maiste.
„Eesmärgiks oli üles leida Vabaduse Risti kavaleride hauaplatsid Põltsamaa kihelkonna ja Kursi kihelkonna kalmistutel. Nüüdseks on selle tööga jõutud edukalt lõpule tänu Kaitseliidu Jõgeva maleva ja noorkotkaste kaasabile ja panusele,” selgitas Rünno Savir.
Unarusse jäetud hauad tehti korda ning tähistati vastava märgisega.
„Tänaseks on tulemus järgmine: EELK Põltsamaa kalmistul on reaalselt alles ja leitud 20 hauda. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Põltsamaa koguduse kalmistule on maetud kaks Vabaduse Risti kavaleri, kellest ühe haud on ka leitud. Tänasel Jõgevamaal on kõige rohkem Vabaduse Risti kavalere just Põltsamaa kihelkonnast – 28, nende haudades kahel eespool nimetatud kalmistul on 22, neist üks üle maetud ja kaks kenotaafi. Kuus hauda on tänaseni leidmata,” selgitas Rünno Savir.
Haudade korrastamisega on tegeletud mitme aasta vältel. „Kõige suuremad abilised on olnud Kaitseliidu Jõgeva maleva Põltsamaa üksikkompanii rühmaülem Meeme Küppar ning noorkotkad Robin-Martti Lääts, Sander Pikson, Andre Venno, Lauri Piller, Rene ja Kert Kreitsberg ja teised tublid poisid. 23. juulil 2017 sai 19 kavaleri hauad tähistatud. Toimus suur tseremoonia, mille peakorraldaja oli Arnold Kull,” kõneles Rünno Savir.
Kuivõrd ka endine Kursi kihelkond on tänase Põltsamaa valla osa, siis sai ka Kursi kalmistule maetud Vabaduse Risti kavalere meeles peetud – seda tehti koostöös Jõgevamaa ja Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse ning Laitseliidu Jõgeva malevaga.
„Kursi kalmistul on seitsme Vabaduse Risti kavaleri hauad ja üks kenotaaf, mida pole kahjuks leitud. Seitsmest hauast viis on hooldatud ja kaks hooldamata,” märkis Savir.

Tekkis huvi teiste vastu

2018. aastal tekkis Rünno Saviril aga huvi ka kõigi teiste Vabadussõjas langenute vastu, kes küll ei saanud Vabaduse Risti, aga andsid oma elu Isamaa eest. Aastatel 2018–2020 selgus, et neid on hetkeseisuga kokku 107, kes on Põltsamaa kihelkonnast pärit. Nendest vaid 66 nimi on Põltsamaa ausambal.
„EELK Põltsamaa koguduse kalmistul on alles 28 Vabadussõjas langenute hauda, neist hooldatud on 14, hooldamata või maha jäetud 13, üks üle maetud. Saksa koguduse kalmistul Pikal tänaval Põltsamaal on kolm Vabadussõjas langenu hauda, kõik on maha jäetud. EAÕK Põltsamaa koguduse Kuningamäe kalmistul on kaks hauda – üks neist hooldatud ja üks maha jäetud. Üks on maetud ka Kütimäe kalmistule – haud on hooldatud. Seega on 107st hauast alles 34, neist hooldatud 16, hooldamata või maha jäetud 17, üks on üle maetud,” märkis Rünno Savir, lisades:
„Põltsamaa kihelkonnaga seotud mehi on aga maetud ka näiteks Ruhja kalmistule Lätti, aga ka Pilistvere, Viljandi sõjaväekalmistule, ka Kolga-Jaani, Valga ja Narva kangelaskalmistule, Tallinna Kopli kalmistule. Langenuid peeti meeles isamaaliste üritustega 9. juunil 2019 ja 9. augustil 2020. Viimati kõigil kolmel Põltsamaa kalmistul.”
Ka Kursi kalmistule on tema sõnul maetud nii Vabaduse Risti kavalere kui ka langenuid.
„27. novembril said sõbraliku, abivalmi ja heatahtliku kalmistuvahi Tiia Jõgi abiga kõik üles otsitud. Põltsamaa valla kalmistutele maetud Vabaduse Risti kavaleride haudadest on alles 29, neist kaks on kenotaafi ja üks üle maetud. Leidmata on kuue Vabaduse Risti kavaleri haud ja üks kenotaaf. Uurimine ja täpsustamine jätkub info laekumisel, seega võivad kõik numbrid nii Vabadussõjas langenute kui ka Vabaduse Risti kavaleride haudade osas veel muutuda,” ütles Rünno Savir.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus