Põltsamaal hinnati heakorda

Juba aastaid on Põltsamaa linnavalitsuse ja linnavolikogu esindajad võtnud kevadel ette rattaretke, et anda hinnang linna heakorrale. Teisipäeval sõideti läbi linna olulisemad paigad ja tehti nähtust kokkuvõtted.

Rattaretke järel vahetati muljeid ja tehti plaane Põltsamaa Keskkooli tunnustatud ja hinnatud  endise õpetaja Paul Pedoste kodus. Heakorrakomisjoni võõrustas pedagoogi tütar Maiu Brück koos abikaasa Tiiduga.

Hindamissõidu tegid kaasa Põltsamaa linnavolikogu alatise keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimees Margi Ein, sama komisjoni aseesimees Villu Ojassalu,  komisjoni liikmed Raul Kirsel ja Tiit Kulu, Põltsamaa abilinnapea Sven Lass ja linnavalitsuse järelvalvespetsialist Tiit Vaher.

Plangu saaks ehk uue

Seekordselt rattasõidult jäi esimese puudusena silma otse linna  peamise turismimagneti Põltsamaa lossi vastas üle tee paiknev lagunenud ja räämas plankaed. Kõik linna heakorda hindama sõitnud inimesed olid seda meelt, et see tuleb kiiresti  uuendada. Rattaretke juhtinud Margi Ein avaldas arvamust, et ehk tulevad selle probleemi lahendamisel appi ka piirkonna puidufirmad, sest eks ole ju kõigi linna ja selle ümbruse inimeste ühine mure taoline häbiplekk võimalikult kiiresti likvideerida.

Kolm koleehitist

Kõige kõvemaks pähkliks on Põltsamaa linnale kolme ehitise edasine saatus. Need on juba aastaid probleemiks olev Kalda tänav 6 asuv pooleliolev elamu, samuti kunagi lõpetamata jäänud turuhoone ja Uue-Põltsamaa mõisahoone. Sven Lassi sõnul peaksid objektide omanikud takistama võõrastele juurdepääsu sinna, sest praegu kujutavad need ohtu seal ringihulkujatele ning riivavad  ka linna külaliste silma.

Teehooleraha vähenes viie miljoni võrra

Külastati ka Viljandi maantee ääres asuvat saksa surnuaeda. Samas paigas käidi ka möödunud aastal ning siis pandi protokolli kirja, et kalmistu on tarvis võsast puhastada.

Nüüd oli rattaretkelistel heameel tõdeda, et kalmistu on korras. Samas asub ka korrastamist vajav kabel, mis pole praegu muinsuskaitseliste ehitiste nimistus. Komisjon pidas vajalikuks lülitada see ajalooline ehitis muinsuskaitseliste objektide nimekirja.

Viljandi maantee ääres hakkas ratturitele silma muinsuskaitse all olev ja korrastamist vajav kivimüür. Sven Lassi sõnul tuleks maha võtta müüri taga kasvavad vanad puud, mis seda juurtega  lõhuvad.

Heakorrahindajad vaatasid kriitilise pilguga üle ka linna tänavate hetkeseisu. Nii Sven Lass kui Tiit Kulu olid seda meelt, et keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjon võiks linnavolikogule teha ettepaneku suunata tänavate pindamisele plaanitud summa ümber teeaukude parandamise reale. Sven Lassi sõnul on algselt riigi poolt linnale lubatud teehooldusraha vähendatud lausa miljoni krooni võrra.

Tiit Kulu pakkus välja, et Kreutzwaldi ja Välja tänaval, mida esialgu pinnata kavatseti, võiks kasutada hoopis tolmutõrjevedelikku. Samuti oli eelarveprojektis kavas valmis ehitada Jõgeva maantee äärne ja praegu pooleli olev kergtee. Ka sellest plaanist tuli rahapuudusel loobuda. Linna heakorda hinnanud komisjon külastas ka linna lauluväljakut. Seal vajaksid korrastamist kümmekond katkist pinki.

Vaatamata neile tähelepanekutele tõdesid rattaretkest osa võtnud,  et Põltsamaal tekib järjest juurde kodusid, asutusi, ettevõtteid ning ühiskondlikult kasutatavaid objekte, mille väljanägemine muutub järjest paremaks.

Margi Eina sõnul on selliseid rattasõite Põltsamaal korraldatud juba kümnekonnal viimasel aastal. Hoogtöökuu linnas kestab 10. aprillist 20. maini.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus