Põltsamaal alustas tegevust töötukassa esindus

Alates reedest on töötukassa esindus Põltsamaal olemas ja selle piirkonna elanikud, kellel seda asutust tarvis läheb, ei pea enam kaugele sõitma.

</font>

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel lausus, et nüüdseks on esinduste ruumide remondiga Eestis ring enam-vähem peale saadud. Praeguseks näevad töötukassa esinduste ruumid kõikjal välja just sama ilusad nagu Põltsamaal, varem olid need väga viletsas olukorras. Põltsamaal leiti ruumid väga soodsas asukohas ja samuti vastavad need kõikidele ohutus- ning turvanõuetele. Paavel mainis sedagi, et näeb Põltsamaa teeninduspiirkonda laiemana kui ainult Põltsamaa linn, ega  mõista, miks Põltsamaa linn ja vald jätkuvalt eraldi omavalitsustena tegutsevad. Põltsamaa büroos hakkab alaliselt tööle üks inimene, aga tulevikus võib seal töötajaid olla kaks.

Kuigi töötingimused on asutuses paranenud ja ka töötus on langenud viimaste aegade madalaimale tasemele, ei muutu töötukassa tegevus seepärast lihtsamaks. Vastupidi – ametnikud  peavad andma maksimumi, et neid külastanud inimene abi saaks.

Väljaspool maakonnakeskusi

Töötukassa Põltsamaa esinduse avamisele saabunud sotsiaalkaitseminister Helmen Küti sõnul on Põltsamaale alati hea tulla, sest siin on mõeldud nii noortele, eakamatele kui ka endaga enam mitte kõige paremini toime tulevatele inimestele. Ministrina on ta kursis, et linna juhid suhtusid mõistvalt Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhi Vambola Sipelga plaani rajada Põltsamaale hooldekodu.  

Kütt tõstis esile Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskust, millele on terves Eestis raske võrdväärset leida. Ministri sõnul ei soovi ta töötukassa Põltsamaa esinduses töötavatele inimestele, et neil üldse kliente ei oleks, kuid ta soovib, et kõik sinna murega läinud inimesed lahkuksid rõõmsate ja positiivsetena.

Jõgevamaa töötus tagasihoidlik

Maavanem Viktor Svjatõšev tõdes, et kindlasti on murelikel inimestel rõõm kohtuda töötukassa positiivsete ja rõõmsameelsete ametnikega. Tema sõnul elas Jõgevamaa töötuse kõrgaja üle enne viimast majanduskriisi ja seetõttu oldi masu ajal üks väiksema tööpuudusega maakondi.

Töötukassa Jõgeva osakonna juhataja Liina Võsaste avaldas heameelt selle üle, et neil on palju koostööpartnereid, kelle kõigi ühiseks eesmärgiks on hätta jäänud inimeste aitamine. Võsaste kinnitusel on ta õnnelik, et saab töötukassas töötada ja aidata keerulisse olukorda sattunud inimesi. Ta tänas ka oma kohapealseid kaastöötajaid, kes iga päev suure südamesoojuse ja vastutustundega oma tööd teevad.

Maakonna töötukassa juht kiitis ka ehitusfirmat Bueno töö eest, millel on tema kinnitusel suurepärane tulemus.

Lihtne töö pole kadunud

Ruumide remontimisega tegelenud firma Bueno juhataja Vitali Goroško sõnul püüdsid ehitajad anda oma parima ning arvas samas, et töö tulemus jäägu teiste hinnata. Disaini osas pakkusid lahenduse välja töötukassa inimesed ise. Ehitusfirma juht kinkis Liina Võsastele koos lilleõiega haamri. Tema sõnul õpetatakse tänapäeval töötukassa abiga küll arvutioskust ja paljusid muid moodsaid oskusi, kuid kiputakse unustama kõige lihtsama töö tegijad. Haamer on sümboolne meeldetuletus, et ka lihtsam töö pole kadunud ja selle oskajaid on tööandjatele jätkuvalt tarvis.

Naabermaakonda esindanud Kolga-Jaani vallavanem Kalevi Kaur lausus, et ta ei luba töötukassa Põltsamaa esindusele palju kliente, sest valla 720 tööealisest on töötuna kirjas vaid 19, küll aga võivad mõned praegu Viljandis arvel olevad Kolga-Jaani valla töötud vahetada töötukassa Viljandi esinduse Põltsamaa vastu, sest Kolga-Jaanist on Viljandisse palju rohkem maad kui  Põltsamaale.

Kliendisuhted alati aukohal

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots meenutas, kuidas ta 1990. aastatel ettevõtjana oli sunnitud töötajaid koondama ja kui vajalik oli sellel hetkel niisuguse asutus, nagu  on praegu töötukassa. Linnapea tunnustas töötukassa juhti Meelis Paavelit, kes seisab hea selle eest, et esindused pole mitte ainult maakonnakeskustes, vaid ka väiksemates linnades ja muudes asulates. Ta nentis, et küllap leidub töötukassa esindust külastavate klientide seas selliseidki, kes veidi pelgavad nii kenadesse ruumidesse tulla ning kes peavad enne kodunt välja tulemist ennastki pisut üles lööma.

Jaan Aiaots tõdes ka, et töötukassas töötamine ja inimestega suhtlemine pole põrmugi lihtne.  Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse juht Heidi Paabort lausus, et nemad püüavad oma igapäevatööga ennetada olukordi, kus tekivad probleemid, mis sunnivad töötukassasse pöörduma. Põltsamaa Majandusühistu juhataja Jüri Männiksaar lausus, et esindab selle hoone omanikku, kus töötukassa ruumid paiknevad. Ta kinnitas, et nemad on uue rentnikuga väga rahul.

ii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus